Livstids fängelse för terroristbrott – skar halsen av två människor | Höglandsnytt
Nyheter

Livstids fängelse för terroristbrott – skar halsen av två människor

Hovrätten för Västra Sverige har idag onsdag meddelat dom i det s.k. terroristbrottmålet. Även hovrätten dömer de båda åtalade männen för terroristbrott till livstids fängelse.

Två män åtalades i Göteborgs tingsrätt för terroristbrott. Åtalet handlar om att de båda tillsammans med andra under våren 2013 i Aleppo, Syrien, ska ha avrättat två personer genom att skära halsen av dem. De tilltalade förnekade att det är de som är med på filmerna från avrättningarna. Tingsrätten dömde i december 2015 de båda männen för terroristbrott till livstids fängelse. De tilltalade överklagade domen till hovrätten och yrkade att de skulle frikännas.

Hovrätten gör samma bedömningar som tingsrätten och kommer fram till att de båda tilltalade är de två maskerade personer på filmerna som åklagaren hävdat och att de deltog på ett så aktivt sätt i avrättningarna att de ska betraktas som gärningsmän.

Hovrätten slår också fast att avsikten med morden var att injaga allvarlig fruktan hos de som inte har samma åsikt som gärningsmännen. Hovrätten konstaterar vidare att gärningarna är sådana att de kan sägas allvarligt skada den staten och att de därigenom hör till de mycket allvarliga brott som ska bestraffas som terroristbrott.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook