Lokal politiker: stoppa religiösa friskolorna | Höglandsnytt
Debatt

Lokal politiker: stoppa religiösa friskolorna

13 socialdemokratiska politiker, däribland riksdagsledamoten från Jönköping Peter Persson, vill nu att de religiösa friskolorna ska avskaffas.

”Just nu inkorporeras Barnkonventionen i svensk lagstiftning. Därmed måste barns och ungas religionsfrihet och rätt att själva söka och välja bort religion eller annan livsåskådning garanteras. Religiösa friskolor bryter i praktiken mot denna fri- och rättighet”, skriver Peter Persson och de tolv andra socialdemokraterna på DN Debatt.

”Barn och ungdomar är egna individer, vars fri- och rättigheter också ska respekteras. Samma krav på neutralitet, allsidighet och respekt för olika livsåskådningar behöver gälla för alla skolor som drivs med hjälp av skattemedel och som är en del av skolplikten”, anser Peter Persson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook