Nyheter

LÖNNFACK i bilen – hade knark för miljoner

Två personer döms nu av Högsta domstolen för synnerligen grov narkotikasmuggling

Mängden farlig narkotika medför att brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling. Påföljderna har bestämts till fängelse i åtta respektive sju år.

Vid tullkontroll av en personbil påträffades i specialkonstruerade lönnfack under framsätena 10 kg heroin, 7 kg kokain och 1,9 kg cannabis. Föraren liksom den som körde en följebil erkände att de tillsammans hade smugglat in narkotikan i Sverige.

Hovrätten dömde personerna för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse i tio respektive nio år och beslutade om utvisning med återreseförbud utan tidsbegränsning. Högsta domstolen har endast ändrat fängelsestraffens längd.

Förfaringssättet när den synnerligen stora mängden narkotika smugglades in präglades av noggrann planläggning och av förslagenhet, anser HD. Personerna har förstått att de handlat inom ramen för en organiserad verksamhet av allvarligt slag, men det är inte visat att de känt till hur denna varit upplagd eller vilken omfattning den haft, enligt HDs domslut.

Föraren av följebilen har, enligt domen, medverkat i planeringen, haft en aktiv roll och tagit egna initiativ för att underlätta genomförandet av smugglingsbrottet. Dennes delaktighet och den ställning som intagits i organisationen har därför påverkat värderingen av brottet. Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet har Högsta domstolen ansett att straffen ska bestämmas till fängelse i åtta respektive sju år.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook