Jönköpings län Nyheter

Luften i Jönköping är farlig – människor dör

Medan luften i länet i stort blivit bättre och det sura regnet minskat kraftigt har luften i Jönköping försämrats. Halterna av farliga ämnen i Jönköping är för höga och Naturskyddsföreningen varnar nu för att tusentals människor dör på grund av smutsig luft.

Nedfallet av surt svavel över Jönköpings län har minskat avsevärt mellan 2000 och 2010, enligt nyligen redovisade mätningar från Jönköpings läns luftvårdsförbund. Förbundet ser också en minskning av kväve nedfallet men inte lika mycket som för svavlet.

De försurade skogarna är därmed inte lika stort problem längre. Däremot är luften i städerna sämre. Enligt Naturskyddsföreningen dör över 1000 svenskar varje år som en följd av luftföroreningar. Naturskyddsföreningen vill därför se omedelbara åtgärder från regeringen och EU och se till att regler för transporter efterlevs.
Föreningen pekar på dubbdäcken och de partiklar som de river upp som ett stort problem, inte minst i Jönköping.

”Nu uppmanar vi EU-kommissionen att återigen driva ärendet till EU-domstolen, så att regeringen tvingas ta kvaliteten på luften vi andas in på större allvar. Det vi hoppas få se är att det får Sverige att genomföra tillräckliga åtgärder för att vi ska få ren luft i våra städer”, säger Emma Millberg, jurist vid Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Andra städer med för smutsig luft är Stockholm, Uppsala, Södertälje och Göteborg.

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook