Vetlanda

Luften kan vara farlig – stor granskning av Vetlandas skolor

Inomhusluften på ett stort antal skolor i Vetlanda kommun ska nu granskas efter order av Folkhälsomyndigheten.

18 skolor i kommunen ska kontrolleras under våren i en s k tillsyn.
I granskningen ingår lektionssalar, grupprum, gympahallar, toaletter, omklädningsrum, korridorer och utrymmen för elevskåp, uppehållsrum, fritidslokaler, slöjdsalar, kemisalar, salar för hemkunskap och verkstadslokaler som används till undervisning.
”Vi kommer bland annat att undersöka temperatur, ventilation, lokalernas storlek i förhållande till antal elever samt underhåll och städning”, säger miljöinspektör Jeanette Toll, i ett uttalande.
Tanken är att granskningen ska hjälpa till att upptäcka dålig luft som kan orsaka allergier. Enligt kommunen finns det dålig inomhusluft i många skolor och det riskerar att orsaka hälsoproblem. Ofta beror det på dålig städning och ventilation.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook