Nyheter

Lyft blicken i skoldebatten!

På debattplats i Höglandsnytt 25/8 skriver Linus Karlsson, ordförande ung vänster Jönköping, om ”Vinstslöseriet i skolan”. När friskolekritiker i allmänhet för fram sina åsikter är de i allmänhet fyllda av felaktigheter.

I debatten påstås att friskolor tar pengar från de kommunala skolorna och att de segregerar genom att det bara är en viss sorts elever som välkomnas. Detta är inte sant.

Det är en myt att de fristående skolorna får mer pengar än de kommunala. Enligt lag ska de fristående skolornas ekonomiska villkor räknas på samma grunder som de kommunala skolorna. Om friskolor kan ha mindre klasser och fler lärare så beror det på att de hushållar med pengarna på ett annat sätt.

Respekten för att människor är olika måste vara utgångspunkten för den svenska skolan.Eftersom människor har olika intressen och är duktiga på olika saker inom olika områden behövs det en mångfald av såväl utbildningar som skolformer.Friskolereformen och det fria skolvalet bidrar till att skapa just en sådan pluralism. Den som tycker att den lokala skolan har brister kan utan problem söka sig till en utbildning i en annan stadsdel eller annan kommun.Och den som tycker att det fattas någon typ av skola är välkommen att fylla tomrummet genom att start en ny. Alla elever har likvärdiga möjligheter att söka till alla skolor, vilket skapar en rörlighet mellan olika områden och gör att ambitiösa och drivna förortselever kan söka sig till mera populära innerstadssskolor. Ett system där den så kallade närhetsprincipen råder, så att alla tvingas att gå i en skola som geografiskt sett ligger närmast hemmet,skulle mer än något annat bidra till en besvärande segregation.

Det civila samhällets engagemang i skolväsendet är av största vikt för att säkra en utbildning av god kvalitet.Eftersom de fristående skolorna har sitt ursprung i just det civila samhället ser vi kristdemokrater mycket positivt på dessa.Friskolorna gör att mångfalden ökar och att elever har större möjligheter att få en undervisning som är anpassad efter sina behov och förutsättningar. Det är också av största vikt att fristående skolor ska får verka på samma villkor som de kommunala skolorna och ingen skolform diskrimineras.

Mot detta står vänsterns syn om en enda skolform som ska passa alla.Man vill också inskränka det fria skolvalet och att tvinga alla att gå i den skola som närmast hemmet, eftersom man menar att det fria skolvalet leder till segregation och uppdelning.Vad tror man händer om alla förortsbarn tvingas gå i förortsskolan medan Lidingöbarnen tvingas gå i Lidingöskolan?.Snacka om uppdelning utan att barnen får minsta valfrihet att förändra sin situation.

Istället för att låsa fast oss vid formen av skolor så borde vi centrera på den viktigare frågan, hur vi kan utveckla den.

DANIEL FREDRIKSSOKristdemokratiska ungdomsförbundet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook