Lyssna på oss: alternativet är arbetslöshet | Höglandsnytt
Debatt

Lyssna på oss: alternativet är arbetslöshet


[adrotate banner=”27″]
”Men vi måste få leda och fördela arbete efter kundernas efterfrågan. Alternativet till flexibiliteten är arbetslöshet, inte tillsvidareanställning. Lyssna på oss företagare”, skriver Erik Kylberg, vd på Flit och Joachim Magnusson, vd på Kongsberg Automotive i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.
[adrotate banner=”27″]

Vi är vana vid att våra kunder kommer och går i en ojämn ström. Det vore det förstås enklare om affärerna var jämt utspridda över tid, men verkligheten ser inte ut så. Efterfrågan är ojämn. Den är dessutom i ständig förändring. Vi måste ständigt anpassa oss för att klara kundernas efterfrågan och konkurrensen.

Det innebär att vi ibland måste kunna anställa medarbetare på viss tid. Ibland måste vi också kunna hyra in personal för att klara snabba omställningar och arbetstoppar. Självklart behöver vi även kunna rekrytera vikarier när medarbetare blir sjuka, är föräldralediga, studerar, etc.

Inför valet drev några fackförbund krav på att allmän visstidsanställning borde förbjudas och att en rätt till heltid bör införas. Det man ”glömde” att berätta var att tillsvidareanställning på heltid är den absolut vanligaste anställningsformen.

Det stämmer inte heller att de tillfälliga anställningarna har ökat på senare år. Det skedde en ökning redan på 1990-talet och sedan dess är andelen tämligen stabil och ligger idag på cirka 15 procent.

En färsk undersökning visar att flera förslag som nu förekommer i den politiska debatten allvarligt kan påverka företagens möjligheter att anställa om de genomförs.

Sju av tio företag svarar att begränsad visstidsanställning skulle kraftigt försämra möjligheten att anställa fler. Det är ett tydligt besked att det inte går att byta visstidsanställningar mot tillsvidareanställningar. Båda formerna behövs.

Undersökningen visar också på de mycket allvarliga konsekvenser som skulle följa av en lagstiftning om rätt till heltid, slopat tvåundantag i turordningsreglerna i LAS och begränsningar i rätten att använda sig av bemanningsföretag.

Det finns inget mål för oss att ha fler tillfälligt anställda än nödvändigt. Fast anställd personal skapar kontinuitet och lojalitet vilket är att föredra. Att ofta lära upp nya medarbetare är en kostnad som vi vill minimera.

Men vi måste få leda och fördela arbete efter kundernas efterfrågan. Alternativet till flexibiliteten är arbetslöshet, inte tillsvidareanställning. Lyssna på oss företagare. Vi är jobbskapare. Begränsa inte våra möjligheter att anställa.

Erik Kylberg, vd, Flit
Joachim Magnusson, vd, Kongsberg Automotive

[adrotate banner=”108″]

[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook