Debatt Opinion

(M) sätter målen högre än en lex Gulli

Läkemedel utgör en mycket viktig del av hälso- och sjukvården och medför att miljontals människor kan leva drägliga liv med ett minskat lidande. Samtidigt kan läkemedel också utgöra ett stort hot mot hälsan om de nyttjas på ett felaktigt sätt. Det kan handla om läkemedel som felaktigt tas tillsammans med andra läkemedel eller i felaktiga doser. Därför ser vi i Alliansen till att ett batteri med åtgärder sätts in för att ständigt förbättra läkemedelsanvändningen.

[adrotate banner=”5″]

Diskussionen om felmedicinering blossade upp för några år sedan när SVT:s program Uppdrag granskning uppmärksammade Gulli Johansson, som under flera år blivit felaktigt medicinerad för senildemens. När hon var så pass dålig att hennes anhöriga var beredda på att säga adjö, avslutades medicineringen och Gulli tillfrisknade remarkabelt snabbt. Detta har lett till höjda röster från bland annat (MP) att införa en sk lex Gulli, dvs en anmälningsskyldighet för personalen om de misstänker läkemedelsvanvård.
Vi anser dock att miljöpartiets förslag är helt otillräckligt. Behoven är större än så och därför har regeringen genomfört en rad åtgärder för att komma till bukt med problemen. Bland annat infördes en mycket viktig patientsäkerhetslag den 1 januari 2012, vars syfte är att göra vården säkrare och öka möjligheterna för patienter och anhöriga att anmäla felbehandlingar. I och med detta skall felaktiga förskrivningar, förväxlingar och feldoseringar av läkemedel anmälas till Socialstyrelsen. Regeringen tog också fram en läkemedelsstrategi förra året, för att vi ska få en effektiv och säker läkemedelsanvändning.
I år har vi avsatt 325 miljoner kronor för att man ska gå igenom mediciner på särskilda boenden för äldre och kunna plocka bort olämpliga läkemedel, se över olämpliga läkemedelskombinationer och för mycket läkemedel mot psykos. Detta bidrag är ett bra incitament för att kommuner och landsting på allvar ska ta tag i problemen. De som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel ska också erbjudas läkemedelsavstämningar när de får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker den öppna vården eller läggs in på sjukhus.
Vidare har Läkemedelsverket fått i uppdrag av regeringen att bygga upp och driva en utrednings – och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen, samt att nya EU-direktiv bland annat utvidgar definitionen av biverkningar
I och med detta anser vi att förslaget om en lex Gulli är överspelad då dessa regler redan finns. För att få bukt med felmedicineringen av äldre är det viktigt ta ett större helhetligt grepp kring problemet.
Helena Bouveng (m), riksdagens socialutskott
[adrotate banner=”7″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook