M svarar på s-angrepp: vi tar ansvar för ekonomin | Höglandsnytt
Debatt Opinion

M svarar på s-angrepp: vi tar ansvar för ekonomin

Höglandsnytt Debatt den 17e mars angriper Fredrik Olovsson (s) med flera oss moderater om jobben. Sedan Alliansen och Moderaterna kom till makten 2006 har antalet jobb ökat med 200 000 och sysselsättningsgraden ökat i alla åldersgrupper. Vi för en konsekvent arbetslinje. Vi tar ansvar för ekonomin och bygger Sverige starkt. Vi har gjort den största satsningen på forskning i modern tid och vi fortsätter att investera i utbildning.


Vi välkomnar att Socialdemokraterna nu säger sig vilja driva en politik för fler jobb. De konkreta beskeden kring hur lyser dock med sin frånvaro. De förslag som hittills presenterats innebär istället nedmontering av arbetslinjen och fortsatt bidragspolitik. Socialdemokraterna vill bland annat försämra ROT- och RUT-avdragen som resulterat i tusentals nya arbetstillfällen och som under 2011 användes av ca 51 000 personer, bara i Jönköpings län.

Väljarna förtjänar besked om vad Socialdemokraterna vill göra för att skapa fler jobb. Därför vill vi ställa följande tre frågor till Socialdemokraterna:

1. Hur kan jobben bli fler genom att höja trösklarna in på arbetsmarknaden?

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för att anställa unga. Beräkningar visar att det riskerar att leda till att antalet årsarbetskrafter skulle minska med hundratals, bara i Jönköpings län. I hela landet riskeras 14 000 jobb. Dessutom vill Socialdemokraterna fördubbla momsen på restaurang- och cateringtjänster.

2. Hur ska ni finansiera era förslag utan att skära i välfärden eller höja skatter?

Socialdemokraternas senaste budgetförslag innehåller en lång rad löften som helt eller delvis saknar finansiering. Dessutom skulle de innebära en på sikt mycket allvarlig nedmontering av arbetslinjen. Det är inte att ta ansvar i en ekonomiskt orolig tid.

3. Hur och med vem ska ni genomföra er politik?

Sverige har idag endast ett regeringsalternativ. Oppositionen är splittrad och består av fyra olika partier. Trots detta agerar Socialdemokraterna som om de på egen hand kan bära regeringsmakten.

Jönköpings län behöver en politik som främjar jobb och välfärd. Därför har Moderaterna och Alliansen drivit en ansvarsfull arbetslinje för full sysselsättning. Socialdemokraterna har långt kvar innan de kan visa att de gör det samma.

Helena Bouveng (m), riksdagsledamot från Jönköpings län
Magdalena Andersson (m), riksdagsledamot från Jönköpings län
Bengt-Anders Johansson (m), riksdagsledamot från Jönköpings län
Anna Kinberg Batra (m), ordförande i riksdagens finansutskott

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

 1. 400.000 nya jobb

  Moderata riksdagsmän kräver att man måste sätta in åtgärder mot långtidsarbetslöshet. En slutsats som är helt riktig . Däremot deras tankegods i övrigtm förvirrande.

  Sittande regering som skulle om man fick tro dem genomföra en jobblinje där man skulle stimulera krafter som skapade nya jobb. Verksamheter som den gamla regeringen försummat.

  Upplägget var enkelt sänk skatten för dem som är i jobb, sänk ersättningen till dem som är sjuka och arbetslösa. De skall söka jobb 8 timmar om dagen. Sedan inrättade man fas 2 och fas 3 en slutstation innan Socialbidrag.

  Om man är snäll i sin tolkning av regeringens politik trodde man marknadskrafterna skulle lösa problemen i den nya ekonomiskpolitiska miljön. Tyvärr blev resultatet det motsatta man har aldrig tappat så många jobb som den sittande regeringen gjort. 405 000 arbetslösa det kallas massarbetslöshet

  Regeringen står handfallen inför sin uppgift. Reinfeldt vill å sin sida sätta in ett femte jobbskatteavdrag. Men det löser inte problemet med arbetslösheten som galopperar.

  När befolkningen växer och gör arbetskraften det också Antalet nya jobb per år över konjunkturcyklarna är 1% av arbetskraften ca 37.000 personer.

  Det som skapar nya jobb är självfallet antalet beställningar i orderböckerna, ökad inhemsk privat och offentlig konsumtion det är i det närsaltet som det blir fler jobb. Man bemannar aldrig med fler än vad verksamheten kräver allt annat är en skrivbordsprodukt av politiker.

  Nu sänks räntan men bankerna släpper inte ut köpkraften på marknaden genom räntesänkning då skadar de svensk tillväxt. Bankerna måste samverka med samhället i denna politiska fråga.

  Riksbankens räntepolitik och valutans värde är en viktig konkurrensfaktor. Först och främst måste ränta slå igenom på prisbildningen av bankernas låneprodukter vilket gör att valutan som flyter devalveras något kanske upp mot 135 på TCW indexet detta är en faktor som gör att vår export gårbättre.

  Lönebildningen i Sverige med ökade reallöner inom inflationsmålen är den mest konkurrensskapande åtgärderna på utlands- såväl som inhemsk marknad,. Dessutom är det så att lönerna växer realt i företagen men saktare än företagens omslutning. Under sjutton år har det blivit billigare att anställa arbetskraft i Sverige.

  På arbetsmarknaden måste det till omställning och omskolning för att möta de nya jobben det är en hörnsten i framtidens jobbpolitik. Fas 3 jobben skall avskaffas helt istället skall de arbetslösa erbjudas praktik och utbildning ute på företagen men sakkunnig lärare/ handledare inte dyrare än nu. Arbetslösa måst komma närmare jobben. När förtagen anställer ur sin praktikgrupp får vi ge dem stimulanser genom sänkta avgifter av olika slag.

  Staten, offentligsektor, näringslivet och facket samt politiken måste sätta sig ned och lägga upp branschprogram för jobb. Vi har t.ex. verkstadsindustrin där trots debaclet med SAAB finns mycket utvecklingskraft Ett stort norrlandsprogram för att lösa både efterfrågan på jobb och boendet i vårt norra Klondyke.

  Jag frågar riksdagsman de moderata riksdagsmännen förnekar ni att det finns en arbetslöshet på 405.000 personer. Hur mycket skall man sänka trösklarna för inträde på arbetsmarknaden så man kan ta de jobb som inte finns.

  Det behövs 400.000 nya jobb de närmaste 5 åren.

  Lars-Håkan Halldin

Kommentarer avstängda