Eksjö Höglandet

Magsjuka, sa läkaren – man dog av hjärtinfarkt på Höglandssjukhuset


Patient försämrades och avled, Höglandssjukhusets chefläkare anmäler.

Anmälan gäller en patient som avled i sviterna av diabetes och hjärtinfarkt och där annan handläggning tidigt i sjukdomsförloppet möjligen kunde ha påverkat utgången. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som avled i sviterna av diabetes och hjärtinfarkt och där annan handläggning, enligt sjukhusets egen utredning, tidigt i sjukdomsförloppet möjligen kunde ha påverkat utgången. Patienten hade tidigare drabbats av bland annat stroke och flera hjärtinfarkter.

Patienten sökte akutmottagningen på grund av diarré och trötthet, vilket bedömdes som magsjuka. Patienten fick vätskeersättning under observation och bedömdes kunna åka hem. Transporten dröjde och patientens blodsocker steg, vilket läkaren fick veta först efter att patienten lämnat akutmottagningen.

Patienten försämrades hemma och återkom till akutmottagningen med högt blodsocker och lågt blodtryck. Patienten lades in på intensivvårdsavdelningen för vård men drabbades av hjärtinfarkt och avled.

”Inläggning vid första söktillfället hade förbättrat möjligheterna att identifiera patientens försämring tidigare, men det är oklart om det hade förändrat förloppet”, kommunicerar Elin Roos af Hjelmsäter, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook