Debatt

Maktkampen i Vetlanda

Kan vi kommuninvånare känna oss trygga när och om partiernas märkliga spel slutligen faller på plats i kommunfullmäktige 2010-12-15?

När alla förhandlingstekniska blindskär och skumraskspel är över för de tre partierna i den nya regeringspakten är det dags för fullmäktige att välja ledamöter i styrelser och nämnder med utgångspunkt i de förhandlingar som haft största fokus på maktstolar. Det största väljarintresset, det vill säga vilken ekonomisk politik den nya regeringsmakten avser satsa på den kommande mandatperioden, verkat ha kommit helt på undantag. Ovanstående fråga är därmed berättigad.Centern i Vetlanda är bland de första att komma ut med sina tillrättalägganden i deras ”bekännelseakt” från eftervalsdebatten. I en debattartikel har centerns förhandlingsdelegation; LARS-GÖRAN EKEVID, GÖRAN LINDELL och INGVAR ANDERSSON kastat sig ut i ett försök att redogöra för Centerns förehavanden efter valet. Innehållet i deras artikel bör med all säkerhet kunna klassas som subjektiv och knappast heltäckande om man utgår från allas intressen att få sanningar tillgodosedda. Men det är inte alls konstigt att deras bekännelseakt är subjektiv och avgränsad, ty den är präglad av 40-årigt centerstyre i Vetlanda. Efter det att vi läsare och väljare fått ta ta del av Centerns subjektiva bild finns anledning att ställa krav på att förhandlarna hos S och M, som är de två större medspelarna i den nya Vetlandapakten, redovisar vilken politik man avser genomföra under den nya mandatperioden. Det vore ytterst smakfullt om de till skillnad mot centern kunde redovisa en mer heltäckande bild och då framför allt den del av politiken som är den viktigaste ur kommuninvånarnas perspektiv, nämligen den ekonomiska politiken. Till exempel hur det ska bli med idrottshus, kulturhus med mera relaterat till budget, vision och mål som nu kan se annorklunda ut än när partierna gick till val.

 

Kan vi få veta det? De som blir ”överkörda” och formerar sig på olika skalor av ideologier, vänster- och högerpolitiska valprogram i tre oppositionsblock, eller hur man nu ska kalla dem, har också förväntningar på sig från väljarleden. Vi väljare har intresse av att få veta vad som försiggår i förhandlingsrummen – det är hög tid att alla partier i oppositionen kommer med sina bekännelseakter om hur oppositionen ska tillsätta ledande politiker på en rådsplats med 50 procent av hel tid. Blir de rykten som sprids att dela opostitionsrådet på två gånger 25 procent besannade, får vi befara att botten är nådd och detta är lika dåligt som när C ges 60 procent utöver  M 80 procent och S 100 procent arvoderade befattningar som kommunalråd. Centerns bekännelseakt slår fast att moderaternas ledare inte kunde accepeteras i en fortsättning med bibehållet alliansblock och att socialdemokraterna blev centerns räddare för att kunna sitta kvar vid makten. Begreppet allians kan nu spolas för minst fyra år eftersom varumärket är upptaget av borgerliga partier som bekant. Moderaterna får nu fortsätta med att ropa från baksätet fram till Tommy Bohman och Gunilla Hjelm åt vilket håll de vill styra politiken trots att C och S tappade 7 mandat – ja, så det kan bli!

 

JACK ANDREÉNVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook