Nyheter

Man dog, dumpad på kyrkogården av polis

Södertörns tingsrätt idag fredag frikänt den polisman som stått åtalad för tjänstefel efter att ha avlägsnat en man från Södermalm till Skogskyrkogården och lämnat honom där. Kort efter avlämnandet har mannen avlidit till följd av en akut hjärtinfarkt.

Det var den 9 mars 2015 som den åtalade polismannen beslutade att en ordningsstörande man skulle avlägsnas från Södermalm. Mannen transporterades till Skogskyrkogården, en plats som även i andra sammanhang använts som avlägsnandeplats för ordningsstörande personer. Mannen var under transporten mycket utåtagerande och fortsatte att vara det efter att han förts ut ur polisbilen på Skogskyrkogården. Efter en stund lyckades de polispatruller som genomfört avlägsnandet att sätta sig i sina bilar och lämna platsen. Mannen låg då ned på marken, vilket den åtalade polisen såg. Kort därefter påträffade ett vittne mannen livlös och han dödförklarades ungefär en timme senare. Enligt den rättsmedicinska obduktionen hade mannen avlidit till följd av en akut hjärtinfarkt.

Tingsrätten har kommit fram till att det som förevarit under transporten till Skogskyrkogården inte har gett den åtalade polisen anledning att tro att mannen haft något allvarligt hälsoproblem som i sin tur borde ha föranlett honom att vara extra uppmärksam på mannen vid avlämnandet på Skogskyrkogården.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook