Höglandet Jönköping Jönköpings län

MAN DOG PLÅGSAM DÖD – Läkarna upptäckte inte benbrottet


Benbrott upptäcktes inte. Man dog plågsam död.

Vid en första röntgenundersökning syntes inget benbrott och patienten skrevs därför ut. När patienten på grund av smärtor kom tillbaka och röntgades igen, upptäcktes ett benbrott i lårbenshalsen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en händelse som drabbade en patient som i maj 2018 vårdades på Länssjukhuset Ryhov i långt framskriden spridd cancersjukdom. Patienten föll på avdelningen och skadade höften. På en första vanlig röntgenundersökning syntes inget benbrott.

”Det är ovanligt att det då trots allt kan finnas ett benbrott som inte syns på en sådan undersökning. På grund av brister i kunskap om att det kan vara så, brister i kontinuitet i läkarbemanning på avdelningen och brister i utskrivningsprocessen skrevs patienten ut till hemmet trots fortsatta smärtor. På grund av smärtorna kom han tillbaka till akutmottagningen i Värnamo. Då utfördes undersökning med skiktröntgen och man såg ett benbrott i lårbenshalsen och patienten opererades”, säger chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

Patienten avled kort därefter i sin cancersjukdom.
Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook