Många kränkta på Vetlandas äldreboenden | Höglandsnytt
Nyheter Vetlanda

Många kränkta på Vetlandas äldreboenden

Fler och fler på särskilt boende och med hemtjänst i Vetlanda kommun känner sig kränkta av personal, visar resultatet från en enkätundersökning.

Socialstyrelsen har genomfört en enkätundersökning bland äldre i Vetlanda kommun för att få reda på vad de tycker om hemtjänsten och livet på särskilda boenden.

En överväldigande majoritet (mellan 85 och 91 procent) uppger att de är ”ganska eller mycket nöjda med sin omsorg”, några procentenheter bättre än genomsnittet för landet.

Samtidigt anger 18 procent av dem på särskilt boende att de kränkts av personal någon gång under året. Det är 2 procentenheter mer än snittet i landet.
På samma sätt är andelen kränkta av hemtjänstpersonal 11,3 %, där är rikssnittet 10 %.

Tydligt är också, enligt Vetlanda kommuns redovisning, att desto sjukare någon är desto missnöjdare är man med både hemtjänst och särskilt boende.

När det gäller möjligheter att komma ut och träning för att undvika fallolyckor ligger Vetlanda kommun avsevärt bättre till än övriga landet, att döma av enkätresultatet. 16 procent anser att de inte får träningshjälp att jämfört med 40 procent i genomsnitt i Sverige.

Totalt 385 personer svarade på enkäten i Vetlanda kommun.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook