Debatt

Många unga osäkra på vilken lön de ska ha

Under julhelgerna är det många unga som jobbar extra i handeln och i restaurangbranschen. En ny LO-rapport visar att många unga är osäkra på vilken lön de har rätt till.

I år genomför LO därför en kampanj för att informera ungdomar som jobbar extra om deras rättigheter på jobbet.

 

Under sommaren ringer ungdomar nästintill dagligen till oss och berättar om att de inte fått någon lön för utfört arbete, att de utfört så kallat gratis provjobb, arbetat utan raster samt stått ”stand by” för att arbeta. LO-rapporten visar att många unga är osäkra på vilken lön de ska ha. 45 procent av dem som tar kontakt med Fackets hjälptelefon har frågor om lönen. I de flesta fall handlade frågan om vilken lön som var den rätta enligt gällande avtal. Nästan sju procent av frågorna om lönen som handlade om att personen inte hade fått någon lön alls för sitt arbete.

 

Det är problem som vi ser mycket allvarligt på. Vi försöker ständigt informera unga människor om deras rättigheter. Ett av våra viktigaste råd är att man som anställd alltid ska se till att få ett anställningsbevis. Saknar man det har man mycket små möjligheter att få rätt gentemot sin arbetsgivare.

 

Efter frågor om lönen kom frågor om arbetstid och uppsägning. Frågor om arbetstid handlade oftast om att de överenskomna arbetstimmarna mellan arbetsgivare och arbetstagare var oklara. Frågor om uppsägning handlade oftast om uppsägningstider.

 

Gratis provjobb är ett växande problem som vi ser mycket allvarligt på. Sommaren 2008 hade vi 11 stycken kontakter med unga människor som provjobbat gratis, sommaren 2010 hade 109 stycken kontakter med unga människor som genomfört gratis provjobb åt en arbetsgivare.

 

Det är med stor oro vi ser hur gratisarbete blir vanligare. Det finns arbetsgivare som utnyttjar att unga vill ha jobb, och att de inte känner till sina rättigheter. Det är inte acceptabelt. Det är under all värdighet att låta någon arbeta utan lön. Bästa sättet att sätta stopp för detta är att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och att man är medlem i en fackförening.

 

I år genomför LO en kampanj för att informera unga som jobbar extra under julhelgerna om vilka rättigheter de har. På flera håll i landet har facket varit ute i julhandeln för att dela ut information. Även under julhelgerna kan man kontakta Fackets hjälptelefon på www.hjalptelefon.nu. För att få hjälp behöver man inte vara medlem i facket, tjänsten är gratis och man har rätt att vara anonym.

 

Även unga människor som jobbar extra har rätt till en trygg anställning där man vågar fråga chefen om det finns ett kollektivavtal och där man kan få ett formellt anställningsbevis utan att vara rädd för att bli uppsagd. Man har rätt till en anställning där man får vara sjuk och vet att man får ersättning. Det här borde vara självklarheter för alla men är det inte längre en självklarhet för många unga människor idag.  Vi kan inte acceptera att unga människor blir utnyttjade vi har alla ett ansvar att se till att det inte sker!

 

SOPHIA ANDERSSON                                                       LUIS GONZALES

                                                                

Ungdomssekreterare                                                        Vik. Ungdomshandläggare

LO Centralt, Stockholm                                                    LO Distriktet i Jönköpings Län

                                                                                      

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook