Debatt

Margareta Andersson replikerar på inlägg av Carina Hägg

Alliansen har gjort den största satsningen på polis och övrigt rättsväsende i Sverige någonsin. Ingen tidigare mandatperiod har en så stor förstärkning genomförts. Den som inte håller med om detta är Carina Hägg (Höglandsnytt 2/9).

Men så jämför hon också sex år med socialdemokraterna (2000-2006) med fyra år med alliansen (2006-2010).

Med Beatrice Ask som justitieminister har vi i Sverige nära 3 000 fler poliser än vad vi hade med socialdemokraterna. Med alliansen har vi också fler civilanställda inom svensk polis. I flera år i slutet av 1990-talet under S-regeringen blev poliserna i Sverige färre och färre och under tolv år av S-styre ökade antalet poliser i Sverige med enbart ca 670 stycken.

Alliansens stora satsning på polisen har varit nödvändig för att komma till rätta med brist på poliser både i städer och på landsbygd. Vi vill fortsätta arbetet för en mer synlig och tillgänglig polis. Med nära 3 000 fler poliser kan vi ställa betydligt högre krav på kvalitet i polisens verksamhet. Fler brott ska förebyggas och klaras upp. Handläggningstiderna ska kortas för alla typer av brott. Vi ska ha en närvarande polis, i hela landet.

De rödgröna är djupt splittrade i rättspolitiken. Vänsterpartiets talesperson Alice Åström förklarade nyligen att de inte lyckas komma överens före valet (TT 24/8 ). Splittringen gäller bl.a. synen på straff, polisens verktyg mot grov organiserad brottslighet, EU-samarbetet mot brottslighet, kameraövervakning och den restriktiva narkotikapolitiken.

I de rödgrönas valmanifest ägnas trygghetsfrågor och brottsbekämpning några få rader med vaga formuleringar och gamla nyheter utan konfliktlinjer. Alliansen däremot har redan inlett ett reformarbete när det gäller polisorganisationen med en parlamentarisk kommitté. Dessutom förbereder vi en ny polisutbildning med närmare anknytning till Högskolan och nyligen beslutades om att tydligare skilja utredningar av misstänkta poliser från polisens vanliga brottsutredande verksamhet.

Till slut; Det är intressant att Carina Hägg skriver att de rödgröna vill skärpa straffen för sexualbrott. Detta finns nämligen inte med i de rödgrönas valmanifest. Både MP och V har varit emot alliansens straffreform om skärpta straff för grova våldsbrott som våldtäkt och för upprepad brottslighet. Vänsterpartiet vill införa halvtidsfrigivning, som gör låga straff ännu längre.

Carina Hägg kanske ska tala med Alice Åström inför nästa artikel. Det vore säkert intressant för läsarna att få deras gemensamma svar, t.ex. i narkotikafrågan. Delar till exempel Carina Hägg och socialdemokraterna vänsterpartiets uppfattning att överge den svenska restriktiva linjen i narkotikapolitiken genom att eget bruk av narkotika legaliseras?

MAGDALENA ANDERSSON (M)riksdagsledamot från Jönköping

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook