Eksjö

Mariannelund får pris för sitt flyktingmottagande

Rotaryklubbarna i Eksjö (2 st) har delat ut sitt årliga stipendium.

Stipendiet delades ut i fredags och går i år till föreningen Aktivt centrum i Mariannelund som sysslar med verksamhet för asylsökande på orten i form av en mötesplats.

Motiveringen lyder:
”Mariannelund är en ort med stort mottagande av människor från olika delar av världen. Aktivt Centrum bedriver en verksamhet som är viktig för Mariannelund och för integration av asylsökande och nyanlända på orten. Engagemanget bygger på frivilliga krafter och det stöd som föreningen kan få från olika håll. Centrat utgör en mötesplats för såväl gamla som nyanlända Mariannelundsbor och de ordnar sysselsättning och aktiviteter där möten mellan olika människor ger möjlighet till kunskap kring de olika kulturer som finns i samhället. Aktivt Centrum bildar därmed till en viktig del i samhällslivet i Mariannelund och Rotaryklubbarna i Eksjö vill därför uppmuntra föreningens samhällsnyttiga och berömvärda gärningar genom detta stipendium.”

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook