Mariannelund

MARIANNELUNDSEXTRA: NY STORSATSNING PÅ CORONAFORSKNING

Hjärt-Lungfonden satsar på covid-19-relaterad forskning.

Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger förhöjd risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av sjukdomen covid-19 [en skönskrivning för wuhanhostan, den sjukdom som följer på infektion med det nya dödliga kinesiska coronaviruset som kommunistregimen i Peking lät sprida över världen i början av året]. Mer forskning behövs och Hjärt-Lungfonden utlyser därför en särskild satsning på anslag för forskare som vill forska på covid-19 kopplat till dessa sjukdomar.

Hjärt-lungfonden bildades 1904 för att bekämpa folksjukdomen tuberkulos. Fonden har bl a hand om de medel som finns i kung Oscar IIs jubileumsfond, pengar som för 120 år sedan samlades in av svenska folket för att finansiera folksanatorier varav ett byggdes i Mariannelund och kom att hjälpa tusentals tuberkulossjuka.

– Vi tycker att det är angeläget att snabbt öka insatserna för forskning på covid-19 med koppling till de miljontals människor vars sjukdomar vi redan stödjer forskning om. Forskarna har möjlighet att söka både för forskning akut under pågående pandemi och mer långsiktigt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, i ett pressmeddelande.

Forskningsmöjligheterna delas in i tre delar:

  • Akutanslag: Ett så kallat akutanslag på upp till 500 000 kronor per ansökan går att söka under perioden 22 april-7 maj för forskning med direkt koppling till pandemin. Forskningen ska genomföras under 2020.
  • Nya långsiktiga projekt: Ansökningar om stöd till långsiktiga projekt med genomförande från och med 2021 görs till Hjärt-Lungfondens stora anslagsomgång som i år är öppen till och med den 1 juni.
  • Revidering av redan beviljade anslag: Forskare som redan har stöd från Hjärt-Lungfonden kommer också att ha möjlighet att styra om sin forskning mot covid-19.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook