Debatt Nässjö Opinion

”Massiv opinion mot planerad skolnedläggning i Nässjö”

”Utredningen har upprört. I synnerhet har reaktionerna på förslaget att lägga ner Centralskolan engagerat många Nässjöbor”, skriver Jörgen Stiernborg om den folkliga kampanj som genomförts under hösten och som ikväll torsdag avslutas med att namnunderskrifter med krav på folkomröstning lämnas till Nässjö kommunfullmäktige.

[adrotate banner=”6″]

Under hösten 2012 genomfördes en omfattande skolstrukturutredning i Nässjö. Reaktionerna på utredningens slutsatser blev minst sagt kraftfulla, och när den presenterades 2012-10-10 fanns redan en Facebook-grupp som snabbt fick över 2 000 medlemmar i en kommun med 30 ooo invånare. Men det var inte bara utredningens resultat som upprörd Nässjöborna utan också det sätt somden presenterades på. Barn- och utbildningsförvaltningen klargjorde för häpna föräldrar, pedagoger och skolledare att ”utredningen var en helhet” och att synpunkter på olika delar av den i princip var bortkastade eftersom allt i utredningen hängde samman.

Lokaltidningen avvisades

Kommunledningen i Nässjö fattade också beslutet att informationsträffarna enbart skulle vara till för föräldrar, och vid två tillfällen avvisades lokaltidningen från att bevaka dessa möten, med motiveringen att det skulle vara ”föräldramöten där enskilda elevers integritet måste beaktas”.
Medarbetare i skolan tillhölls att vara lojala med den utredning de själva inte fått delta i. Det är märkligt och anmärkningsvärt att kunskapen hos de som är mest insatta och direkt berörda, det vill säga skolledare, lärare och elever, inte tagits till vara i utredningen.

Utredningen har upprört många och i synnerhet har reaktionerna på förslaget att lägga ner Centralskolan engagerat många Nässjöbor. Centralskolan är en 125 år gammal skola i centrala Nässjö. En skola med goda resultat, bra geografisk läge för barn från landsbygden och de södra stadsdelarna. Centralskolans nedläggning var kärnpunkten i skolutredningen, och verkar vara dess utgångspunkt. Om vi kunde förhindra Centralskolans nedläggning, skulle hela utredningen behöva göras om.

Jämföra med valresultatet 2014

Den 18 oktober hade vi kontrollerat med kommunkansliet att våra namnlistor var korrekt utformade för att gälla vid en framställan om en folkomröstning och insamlandet av namnunderskrifter tog fart.
Den 10 december bröt vi insamlingen. Sammanlagt har vi 248 listor med totalt 3 065 namnunderskrifter. Det blir drygt 13% av antalet röstberättigade i kommunalvalet 2010, 22 910
personer.

Ett initiativ till kommunal folkomröstning ska beslutas i kommunfullmäktige med en tredjedels majoritet. Sedan ska kommunfullmäktige besluta om man ska följa resultatet av folkomröstningen. Det ska bli intressant att se vilka partier som i Kommunfullmäktige röstar ”Nej” och sedan jämföra med valresultaten 2014.
Eller så kan det bli som vi vill: gör om, gör rätt och utgå från de synpunkter som kommit in.

Den 31 januari 17.00 kommer vi att lämna in namnlistorna till Nässjö kommunfullmäktiges presidium i Kommunstyrelsesalen i Stadshuset tillsammans med en begäran om en kommunal folkomröstning i frågan om Centralskolans fortsatta existens. Klockan 18:00 samma dag är det Allmänhetens Frågestund i Kommunfullmäktige, och där finns flera frågor som rör skolutredningen.

Jörgen Stiernborg

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

6 Comments

 1. Centralskolan har fungerat bra i Då tid, för min pappa John född 1915, vaktmästare och ”Bandykungen” Nicke Bergström”, mig själv, min hustru och tydligen även gjort för dagens många elever.
  Rådet mina egna fyra barn fick, ser er om i världen, tag sedan ställning men glöm inte Nässjö (Malmbäck) socken.
  Tyvärr har alla fyra flytt från Malmbäck socken och skakar på huvudet när de hör om Centralskolans framtid.
  Janne Fräsan

 2. Nästa steg är att alla ledamöter i Nässjö Kommunfullmäktige (ärendet kommer antagligen upp på mars-sammanträdet) tar ett personligt beslut. Det räcker med att en tredjedel av totalt 57 ledamöter säger ja. Vill vi ha en folkomröstning eller inte är frågan. Från Miljöpartiets sida har vi i ett tidigt skede sagt att vi är positivt inställda till detta folkinitiativ. Lokal demokrati borde alla politiker vara positiva till. Folkomröstning – ja tack!

  1. Haha visst, det kommer aldrig bli någon folkomröstning, eftersom att det skulle medföra att de svenska barnen slipper blanda sig med icke-vita invandrarbarn. Om det dock blir en folkomröstning, så kommer makten ändå välja att ignorera folkviljan, eftersom att den inte motsvarar deras egen. Man undrar om du ljuger så att du tror dina egna lögner, eller om du helt enkelt medvetet vilseleder svenskarna. Det lutar nog åt det senare.

 3. Så arg och besviken på Nässjö kommun, behandlar alla sina medborgare som skit. Stackars alla elever och berörda personal som efter månader av oro går denna käftsmäll!!!!

 4. Så arg och besviken på Nässjö kommun, behandlar alla sina medborgare som skit. Stackars alla elever och berörda personal som efter månader av oro får denna käftsmäll!!!!

Kommentarer avstängda