Debatt Ekonomi Höglandet

Massiva skattehöjningar slår hårt mot Höglandet

”Massiva skattehöjningar som särskilt hårt drabbar landsbygdens transporter och resor”, säger Mattias Dahl, vd på branschorganisationen Transportföretagen, i ett opinionsinlägg på tal om regeringens budgetproposition.

Transportföretagen välkomnar regeringens hela Sverige-satsning i budgetförslaget. Väl fungerande transporter till konkurrenskraftiga priser är centralt för ett land med Sveriges geografiska förutsättningar. Förslag som extrapengar till landsbygdens infrastruktur och möjlighet att finansiera körkort med CSN-lån är därför välkomna.

Men förutsättningarna för att hela Sverige-satsningen ska fungera försämras tyvärr av att regeringen samtidigt föreslår massiva skattehöjningar som särskilt hårt drabbar landsbygdens transporter och resor.

Regeringen föreslår en flygskatt som är särskilt negativ för små flygplatser långt från Stockholm, en fordonsskattehöjning (bonus-malus) som är konstruerad så att den särskilt drabbar bilar som dominerar på landsbygden medan bonusen framförallt går till storstadsbilister, höjda skatter på bensin och diesel som därmed blir bland de högsta i världen samt planer på en kilometerskatt för lastbilar.

Vi är bekymrade över konsekvenserna för hela Sverige-satsningen av skattehöjningar på flera miljarder kronor på näringslivets transporter och hushållens resor. Många företag i Sverige, inte minst i Norrland har längre transportvägar till kunderna än konkurrenterna i andra länder och att belasta dem med allt högre skatter hotar många jobb runt om i landet.

Mot bakgrund av branschens stora rekryteringsbehov ser vi positivt på regeringens satsning på vuxenutbildningen som finns med i budgeten.

Mattias Dahl, vd på Transportföretagen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook