Höglandet

Massor av bilavgaser – enormt lång väg kvar till fossiloberoende

Det är 13 år kvar tills Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta men vid årsskiftet var bara 1 av 20 lätta fordon (lastbilar och personbilar) ett fossiloberoende fordon, visar statistik från Miljöfordon Sverige.

Det betyder att det nu rullar knappa fem miljoner fossilberoende lätta fordon i Sverige.
När det gäller andelen miljöbilar, där även fossilbränslebeoende bilar med låg förbrukning ingår, är andelen idag 14%.

I Sverige finns per den 31 dec 2016 5,3 miljoner, påställda, lätta fordon. Av dessa uppfyller 14 % eller 740 000 fordon kraven för att räknas som miljöbil medans knappt 6 procent eller 305 000 kan räkna som fossiloberoende, enligt märkning i Transportstyrelsens register.

För fossiloberoende fordon finns ingen nationell definition men de som återstår om man exkluderar fordon som bara kan framföras på bensin och diesel (inklusive elhybrider) är etanolfordon, gasfordon, elfordon (batteri) och laddhybrider (med möjlighet att ladda med sladd).

Majoriteten av de fossiloberoende fordonen är miljöbilar men bara 41 % av miljöbilarna är fossiloberoende.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook