Nyheter

Migrationsverket: 140 000 asylsökande i år


Migrationsverket har idag torsdag förmiddag släppt sin senaste prognos över hur många asylsökande som väntas komma till landet. Det är dock en prognos fylld av osäkerheter.

I februariprognosen presenteras tre beräkningsalternativ för hur många asylsökande som kommer till Sverige i år, och inget alternativ är mer troligt att inträffa än de andra, enligt Migrationsverket.

Det högre alternativet ligger på 140000 asylsökande, varav 27000 ensamkommande barn. Detta bygger på att Turkiets, EU:s och dess medlemsländers kontrollåtgärder är effektiva till en början, men sedan snabbt avtar i effektivitet. Det lägre alternativet ligger på 70000 asylsökande, varav 12000 ensamkommande barn. Då antas kontrollåtgärderna ge tydlig effekt under hela året, och ytterligare åtgärder införas när antal asylsökande börjar öka igen från och med maj. Ett mellanalternativ på 100000 asylsökande, varav 18000 ensamkommande barn, har använts som grund för verksamhetsberäkningarna i prognosen.

Kostnaderna för Migrationsverkets verksamhet beräknas öka med 420 miljoner under året, jämfört mot oktoberprognosen. Detta eftersom verket har lyckats rekrytera personal i en snabbare takt än väntat. Kostnaderna för ersättningar till kommuner och landsting, samt boende för asylsökande beräknas uppgå till knappt 41 miljarder, vilket är 180 miljoner mer än i oktoberprognosen. Kostnaderna för ensamkommande barn, både under och efter asylprocessen, beräknas bli 29,5 miljarder under 2016, vilket är knappt 2 miljarder mer än tidigare beräknat.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook