Ekonomi Höglandet

Miljöbilarna i landet försvinner – hotar hela marknadenMarknadsutvecklingen i Sverige för begagnade miljöbilar är nedslående, konstaterar myndigheten Trafikanalys och menar att omställningen till fossilfria fordon hotas.

Efter tre år i Sverige är det påtagligt många miljöbilar som lämnar landet och många säljs vidare till Norge.

Trafikanalys redovisade 2016 en begynnande tendens till att miljöbilar i mycket hög grad exporteras till utlandet efter endast några år på svenska vägar. Årets uppföljning visar att exporten av begagnade personbilar med alternativa drivmedel har fortsatt att öka. Framför allt ökade exporten av begagnade elbilar och laddhybrider, samtidigt som gasbilarna ligger kvar på samma höga nivå som tidigare år.

– Den här utvecklingen kan minska effektiviteten påtagligt i valda styrmedel för en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige. Redan 2016 var nettoökningen av antalet gasbilar i Sverige mindre än hälften av vad som kunde förväntats om begagnatexporten följt samma mönster som för fossilbilarna. Om trenden håller i sig får detta stor betydelse för fossilberoendet i vägtrafiken säger Mikael Levin, utredare vid Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Kombinationen av allt lägre nybilsförsäljning av gasbilar, samt en fortsatt hög export av begagnade bilar har fått till följd att tillväxttakten för gasbilar har sjunkit. För gasbilar är avregistreringen till utland ett reellt problem som tydligt kommer att påverka hur många fordon som finns i trafik framöver om utvecklingen fortsätter i samma takt.

Bland elbilar och laddhybrider är det ännu endast ett litet antal som uppnått treårsåldern och exporten är fortfarande relativt begränsad. Men exporten av dessa fordon har ökat påtagligt under 2016 och ser ut att fortsätta öka även under 2017. Majoriteten av dessa fordon har sålts till Norge som under de senaste året blivit en stor importör av begagnade personbilar med eldrift.

Rapporten visar även att en mycket stor del av exporten av begagnade personbilar utgörs av fordon ägda av juridiska personer, d.v.s. främst företagsleasade fordon. Detta gäller oavsett drivmedel, men får störst genomslag för fordon med alternativa drivmedel, eftersom dessa är så pass få till antalet.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook