Eksjö Nässjö Toppnyheter

Miljonbelopp – Flera Nässjöföretagare misstänks för ekonomisk brottslighet

Tre Nässjöföretagare ställs nu inför rätta vid Eksjö tingsrätt. De är misstänkta för bokföringsbrott, försvårande av skattekontroll och skattebrott.

Eksjö Tingsrätt
Det handlar om ett företag inom byggbranschen i Nässjö kommun som haft två formella företrädare och en faktisk företrädare. De tre männen, en 70-åring, en 31-åring och en 38-åring, har utretts av åklagare vid Ekobrottskammaren i Linköping sedan åtminstone 2014.
Totalt handlar det om cirka 0,8 miljoner kr som männen ska ha gjort sig skyldiga till att på olika sätt ha undvikit i bokföring och skatteredovisning.
Under onsdagen hålls huvudförhandling i Eksjö tingsrätt mot männen som åtalades i början av sommaren.
”De åtalade har uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet genom att lämna oriktiga uppgifter i
bokföringen för det brutna räkenskapsåret 2012/2013 bestående i att löneutbetalningar om sammanlagt ca 615 000 kronor felaktigt
bokförts som andra typer av affärshändelser samt genom att inte inom föreskriven tid 6 månader efter räkenskapsårets utgång
upprätta årsredovisning. Till följd härav har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Genom att på angivet sätt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätta bolagets bokföringsskyldighet har de åtalade gett upphov till fara för att skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt allvarligt försvårats”, säger extra åklagare Bengt Kulin i sin stämningsansökan till Jönköpings tingsrätt.

Bolaget försattes i konkurs hösten 2014, ett år dessförinnan tog Skatteverket beslut om revision

70-åringen åtalas också för skattebrott. Han ska ha redovisat arbetsgivaravgifter med ett ca 185 000 kronor för lågt belopp.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook