Miljöpartiet – det nya landsbygdspartiet | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Miljöpartiet – det nya landsbygdspartiet

”I Sverige ska alla ha en ärlig chans till jobb och framtidstro. Men regeringens reformer sedan 2006 har kraftigt gynnat Stockholm på bekostnad av övriga landet”, skriver bland andra Etelka Huber (mp), partiets regionordförande på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]
Det gäller allt från förmögenhetsskatt och a-kassa till skattesänkningar och försämringar i trygghetssystemen. Det har blivit svårare att hitta jobb för den som inte bor på rätt ställe. Människor tvingas helt enkelt flytta och ge upp bygder man älskar.

Men istället för att jobba för att hela Sverige ska leva ger sig storstadspartiet Moderaterna på Miljöpartiet i osakliga och vilseledande insändare i tidningar runt om i Sverige. Det minskar knappast klyvningen av Sverige.

Miljöpartiet har tagit fram ett flertal politiska förslag som stärker Sveriges samhällen på landsbygden. Vi vill se en kraftigt sänkt arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar, som är de två förslag som småföretagen och därmed många företag på landsbygden är i störst behov av. Vi vill göra satsningar på offentlig närservice i glesbygd, på nya jobb inom svensk mat- och energiproduktion samt bättre tågtrafik i hela landet.

När Moderaterna pratar om lastbilsskatt och bensinpris kommer de ut på hal is. I dag tvingas svenska åkerier betala lastbilsskatt utomlands samtidigt som utländska åkerier slipper betala lastbilsskatt i Sverige. Med vårt förslag ökar de svenska åkeriernas konkurrenskraft och vi skapar nya jobb då spelreglerna jämnas ut. MP vill undanta enskilda vägar som saknar statsbidrag från lastbilsskatten. Det innebär att stora delar av landsbygden inte skulle beröras av den.

När det gäller bensinpriset så är alla nog medvetna om att oljepriset stiger vare sig vi vill eller inte, och det är främst landsbygden som drabbas. Sverige kan inte påverka världens oljepris men vi kan minska vårt oljeberoende och bygga ut alternativ på landsbygden. För att vi överhuvudtaget ska kunna leva på landsbygden i framtiden kommer det att vara avgörande att vi istället satsar på snåla bilar som drivs med förnybara bränslen.

Så väljarna på landsbygden står inför valet mellan att rösta på moderaterna som inte gör något alls för landsbygden och som dessutom pratar strunt om andras förslag, och på Miljöpartiet som vill göra något för att vända trenden och skapa förutsättningar för hela landet att blomstra. Det är först då Sverige kan vara ett fantastiskt land för alla.

Mats Pertoft, skattepolitisk talesperson, miljöpartiet
Tina Ehn, landsbygdspolitisk talesperson, miljöpartiet
Etelka Huber, regionordförande Jönköpings län, miljöpartiet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

8 Comments

 1. Miljöpartiet är det enda landsbygdspartiet i Sverige. Tyvärr har de andra helt valt att fokusera på Stockholm. Egentligen är alla de åtgärder som nämns i artikeln självklarheter, och dessutom ett måste för att Sverige skall ha en fungerande landsbygd. Avflyttningen från landsbygd har aldrig varit så stor som under Alliansen. Det säger väl egentligen allt. Nu kommer det dessutom bli än värre när avtalen med apoteken efter avregleringen går ut och de stora företagen kan börja avveckla apoteken i de mindre städerna. Ett ord till: närproducerat. Vilka förknippar vi det? Inte är det M och C i alla fall.

 2. Miljöpartiet är ett storstadsparti

  Miljöpartiet är ett storstadsparti med Stockholmsfokus. De betraktar landsbygden som allmän egendom som stadens folk skall promenera i och titta på urbefolkningen ”bonde i grön keps” Finns väll inget parti som förslagit så många resterektioner på landsbygden företagande som miljöpartiet. Lägga ned skolor, post bensinmackar, dagis, missionshus försämra vägar osv. Allt för att höja stadens charm.

  Det är vi som äger den gröna biomassan som tar hand om skiten som produceras i Stockholm. Inför en skitskatt som innebär att de som släpper ut växthusgaser får betala för detta. Skatten går till dem som odlar biomassa, Beten, skog spannmål och mycket annat. Jag kan då se en relevans i att man tar ut skitskatt på traktorns koldioxid och även kossans utsläpp om så skulle vara. Bondens utsläpp räknas av mot de utsläpp som hans biomassa absorberar. Det skulle bli lönsamt mycket lönsamt för de gröna näringarna.

  Nu tror jag inte ett sådant tänkande ligger i Miljöpartiets intresse. De vill genom skatter och avgifter avfolka landsbygden. Det är deras park. Skall något etableras på landsbygden så är det väl mer fornpark än modern industri och moderna lantbruksföretag.

  Om Sverige skötte sin livsmedelsexport så skulle vi i varje fall kunna ha 25 miljoner grisar, 10 miljoner ton spannmål, och 15 000 mjölkgårdar samt ett än mer utvecklat skogsbruk bara man skötte gallring och odlade skog där det skall växa skog åtskilliga tusen jobb. Dessutom vindkraft och biogas.

  Jag anser vidare vi bör etablera och utveckla ett småbruk/ självförsörjningsjordbruk med skatteförmåner. Du jobbar traditionellt och odlar din egen mat och lite för avsalu på 2 – 5 ha.

  Jag tror inte miljöpartiet är så intresserade de vill ha ett jordbruk som är ett museum i och få boende på landsbygden.

 3. Miljöpartiet – det nya landsbygdspartiet
  Det låter som ett dåligt skämt. Det finns väl inget annat parti på riksdagsnivå som har lagt så många landsbygdsfientliga och verklighetsfrånvända förslag.
  Det är bara att studera var MP har sitt främsta väljarstöd, för att förstå att det är ett utpräglat storstadsparti, vars väljare har mycket lite förståelse för landsbygdens verklighet.

 4. Lars-håkan halldin: så lägga ner skolor ochh avveckla samhällsservice är mp:s melodi?! Kan du ge exempel på kommuner där mp sitter med i majoritet och bedriver den typen av politik. Jag kommer inte på några och det känns som ett luftargument av svepande karaktär. Däremot så vet jag ett flertal kommuner där centerpartiet sitter med och styr och lägger ned landsbygdsskolor. Det finns ju ingen anledningen att beskatta olika sektorer för skatters skull! Det handlar om ekonomiska styrmedel. Att premiera och bygga ut det som är miljövänligt och hållbart samt göra det som är skadligt för miljön dyrare.

  Mp vill avbefolka landsbygden säger du. Det tycker jag att alliansen jobbar på ganska bra i dagsläget. Man kan ju inte säga att landsbygden blomstrar precis och att de mindre landsbygdskommunerna har ett ökat invånarantal generellt. Det händer alldeles för lite idag för att vända utvecklingen för landsbygden. Dina tankar om mp stämmer inte med de förslag som vi lägger och den politik vi står för. Var i vår senaste budget vill vi göra landsbygden till en fornpark? Svårt att ta sådana argument på allvar!

  De saker som du tart upp som t.ex biogas och vindkraft är ju definitivt ngt som vi miljöpartister vill få ut i mkt större skala. Så jag förstår inte dina synpunkter.

  1. Landsbygdens folk ska bli påtvingade vindkraftverk mer eller mindre intill tomtgränsen för att producera el åt storstadsbefolkningen. Är det sådant som gör att MP kallar sig landsbygdsparti? Montera upp några stora vindkraftverk mitt i städerna får DU se hur kul det är. I övrigt kan jag informera om att det i princip är omöjligt att ens få bygglov för en lite brygga för de boende på landsbygden.

   1. Vilken energiform vi än väljer så påverkar det närboende i form av utsikt, och eventuellt buller. Men ur miljö-och klimathänsyn väljer vi att satsa på vinkraftverk, solenergi, biogasanläggningar..Omställningen till alternativa miljövänliga energislag ger dessutom en ny marknad, med fler arbetstillfällen. Alternativet vore att bygga ut och satsa på kärnkraft. Nej-tack!!

 5. Hade det nu varit första april hade jag förstått rubriken! Hur har man från MPs sida fått ihop så många lögner i en och samma insändare?

  Om något parti är ett storstadsparti är det väl MP. Bara att kolla ststistiken från förra valet och konstatera att MP inte har merparten av sina väljare på landsbygden. Satsningen på järnväg till glesbygden hjälper inte särskilt många som bor där. Knappast så att det kommer byggas spår till byarna runt om i landet. Det landsbygden behöver är tillgång till bil och alla vet vi MPs inställning här. Chockhöjda bränsleskatter som definitivt kommer att avfolka landsbygden. Det är dock helt rätt att vi inte kan påverka marknadspriset på bränsle men skatten bestämmer våra politiker och då det mesta av bränslepriset utgörs av just SKATT så är det bara tramsigt att kommentera priset på bränslen. Att dessutom förnyelsebara bränslen som Etanol skattas i princip lika hårt och vem tror på att MP skulle sänka bränsleskatter?

  ”MP vill undanta enskilda vägar som saknar statsbidrag från lastbilsskatten. Det innebär att stora delar av landsbygden inte skulle beröras av den.” Vilket fantastiskt förslag! Åkerierna skulle alltså undvika allmänna vägar och istället välja enskilda vägar för transporter. gissa vilka som då måste ta kostnaderna för reparation av dessa vägar, just det de privata stackarna som bor på landsbygden. Detta är bara ytterligare ett exempel på hur ”storstadspartiet” MP vill slippa kostnaden för vägunderhåll på landsbygden. Är säker på att det skulle bli ännu fler enskilda vägar med MP vid makten.

  Mest humor finner jag i att MP säger sig vilja satsa på matproduktion. Höjd dieselskatt, höjd skatt på konstgödning samt införandet av en stor vargstam är precis vad bönderna behöver och har efterfrågat (ironi). MPs inställning till skogsbruk är kanppast heller något som skogsägare vill ha. Har dessa miljöpartister som skrivit ihop denna insändare överhuvudtagit besökt landsbygden? Dra upp ullmössan och lämna betongen för ett tag och försök sätta er in i livsvillkoren på landsbygden. Folk på landet vill inte tvingas köra med häst och vagn bara för att MP tycker det är charmigt! Förstår inte Mats Pertoft, Tina Ehn och Etelka Huber vilket extremt politikerförakt de skapar när de försöker lura landsbygdens befolkning på detta sätt. SKÄMS!

  1. Vad gäller matproduktion så tror vi på ekologiskt och närproducerat. Många grisbönder har senaste åren fått lägga ner sin verksamhet eftersom alltfler väljer att köpa den mycket billigare importerade grisen. Om tex. alla offentliga verksamheter skrev in i sin upphandlingspolicy att man måste följa svensk djurskyddslag vid uppfödningen-och transporten. Då skulle många fler svenska bönder kunna vara med i konkurrensen och leverera kött. Detta exempel är hur vi miljöpartister strävar efter att både få grisar/kött som behandlas väl, och transporteras kort sträcka. Detta gynnar våra svenska bönder.

Kommentarer avstängda