Debatt

Miljöpartister har inte rätt att tolka lagen efter eget tycke och smak

Osakliglighet hör inte hemma i debatten om vargattacken i Riala. Kjell-Egon Strand har rätt, det finns inget koppeltvång. I lagen (2007:1150) om tillsyn av hundar och katter § 16 står följande att läsa:

Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas undersådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när deinte används vid jakt.Enär hundägaren tydligt ser sin hund då den blir dödad av vargen så måste rimligen den juridiska tolkningen bli att hundägaren gjort vad som lagen kräver. Hunden kan inte anses springa lös enär matte har den inom synhåll.Mot bakgrund av ovanstående kan vi läsare inte göra någon annan tolkning än att Miljöpartisten Michael Waling försökt vrida sanningen så långt till sin egen fördel att den blev en slags osanning.LARS-ANDERS ERIKSSONVetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook