Debatt

Miniregion Jönköping marginaliserar Jönköping

Miniregion Jönköping är ett utslag av betydande brist på insikt om den verklighet som vi nu befinner oss i och vittnar om fullständig avsaknad av politisk ledarförmåga att kunna visa vägen in i 2000-talets framtidssamhälle.

Miniregionen är effektivaste sättet att isolera och marginalisera Jönköpingsområdet från möjligheterna till en fortsatt framgångsrik samhällsutveckling.

Moderater och socialdemokraterna på länsnivå splittrar på ett effektivt sätt Jönköpings län genom att de i regionfrågan flockas kring sverigedemokraternas reaktionära tes om att ”backa in i framtiden”. Dessa bakåtsträvande krafter är just nu förödande för länets möjligheter till en fortsatt framgångsrik samhällsutveckling under 2000-talet. Den nuvarande länsindelningen som kanske var rationellt och effektiv på 1600-talet då den genomfördes har överlevt sig själv flera gånger om och är nu i högsta grad orationell, ineffektiv och kostnadsdrivande.

Regionförstoring i Östra Götaland med i huvudsak Småland och Östergötland (som på länsplanet förordas av KD-C-FP-MP-V) skapar en handlingskraftig, rationell, effektiv och framtidsinriktad region och län för 2000-talet. Det är endast i dennas fullstora regionbildningen som Jönköping har alla möjligheter att kunna bli det naturliga centrum för både region och län om förhandlingarna nu sköts på ett inkluderande och framtidsinriktat sätt för hela den nya regionen.

Miniregion Jönköping är inget realistiskt alternativ vid det slutliga regeringsavgörandet om de nya regionerna och länen. Region Halland får visserligen vara kvar tills vidare som egen region även om de enbart är en ”jolle” till Västra Götaland, men de får inte bilda eget län utan kommer sannolikt att tillföras Västra Götalands län. Halland är dessutom en orealistisk samarbetspartner för Jönköpings län eftersom de saknar de grundläggande regionförutsättningarna om universitet och regionsjukhus.

Realistiskt alternativ utöver Östra Götaland är en sydsvensk region och län med Skåne, Blekinge och Småland. För det sydsvenska alternativet arbetar sedan länge en majoritet av Kronobergs politiker, men inte dess länsmedborgare (SR-opinionsundersökning våren 2011). Kalmar läns landsting och regionförbund har klargjort om Jönköpings län nu saboterar bildandet av Region Östra Götaland så kommer de att medverka i bildandet av en sydsvensk region. En regionbildning av enbart Jönköpings och Östergötlands län blir för litet liksom en regionbildning av enbart de tre länen i Småland, eftersom båda dessa regionalternativen endast får cirka 760.000 innevånare vardera och en optimalt fungerande regionbildning bör omfatta en befolkningsstorlek på minst en miljon.

Om landstingsmajoriteten i Jönköpings län förordar en miniregion Jönköping samtidigt som Kalmar och Östergötlands landsting fortsätter att argumenterar för en Region Östra Götaland tillsammans med en betydande minoritet i Jönköpings landsting så kan det innebära att regeringen är beredd att medverka till en lösning i riktning Östra Götaland. Om Kalmar län i höst uppfattar Jönköping som negativt till en gemensam regionbildning och därför beslutar sig för att aktivt deltaga i den gemensamma avsiktsförklaringen för bildande av en sydsvensk region senast från valet 2018 så talar tyvärr mycket för att regeringen drar den nya länsgränsen mellan Småland och Östergötland. Då kommer sannolikt Jönköpings län att tillföras det nya sydsvenska länet och på sikt kommer man också att ingå i denna region eftersom det inte kommer att tillåtas att bilda regioner över de nya länsgränserna. Då har Jönköping på ett effektivt sätt spelat bort alla chanser att kunna bli centrum för den nya region- och länsbildningen i detta område.

Nu tycks majoriteten i sju kommuner förordar miniregion Jönköping som i ett andra steg kan bli större och sex kommuner förordar en storregion redan från början med främst Småland och Östergötland, vilket också stöds av en betydande minoritet i de kommuner som väljer miniregion som första steg. Eftersom det andra steget för Jönköpings län kommer att vara överspelat redan vid kommande årsskifte om Kalmar län väljer att deltaga i det sydsvenska projektet så borde det vara självklart för en majoritet i Jönköpings landsting att inse verkligheten och redan nu enas om en gemensam regionbildning i Östra Götaland som också kan bli det nya länet för detta område. Då har vi skapat reella möjligheter för Jönköping att bli centrum för både den nya regionen och länet.

Inom Region Östra Götaland skapar vi goda framtidsutsikter för hela området när det gäller tillväxt och utveckling med en grundläggande entreprenörsanda samt hälso- och sjukvård av hög kvalité i ständig utveckling med både ett stort universitet och ett välutvecklat regionsjukhus. Detta innebär en kraftsamling inte minst när det gäller infrastruktur, kommunikationer/kollektivtrafik och kultur samt i regionens förhandlingar med den egna staten samt i andra viktiga överläggningar både nationellt och internationellt.

Möjligheter att skapa morgondagens ”Framtidsuniversitet i Jönköping – Linköping” är då utomordentligt goda och välbehövliga med tanke på de växande problemen kring högskolan i Jönköping med minskat antal studieplatser och missad examensrätt på grund av för låg kvalité. Regionsjukhusets samlade specialistkunskaper kan samordnas med sjukvårdsbehovet på samtliga sjukhus inom regionen liksom när det gäller primärvårdens möjlighet att ta till vara denna kraftfulla resurs i sin dagsaktuella verksamhet.

Som politiker och medborgarföreträdare i Jönköpings nuvarande län har vi ett ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar regionutveckling i vårt område. Denna framtidsmöjlighet får vi inte med öppna ögon nu spela bort för kortsynt partiegoism och/eller för ortsbetingad självgodhet genom att försöka inbilla oss själva att detta är tillräckligt för skapande av en ny region genom att endast förvandla det nuvarande landtinget till en miniregion.

Den nya och självklara regionbildningen Östra Götaland har mycket goda förutsättningar för att kunna präglas av framtidstro och handlingskraft med arbetstillväxt, kunskapsförmåga, kulturutveckling, entreprenörskap och en väl fungerande välfärdspolitik med kraftfulla utbildnings- och sjukvårdsresurserESSE PETERSSON (FP)Landstings- och regionpolitiker

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook