Sävsjö

Minister i Sävsjö kommun idag: presenterar storsatsningUnder måndagen presenterar regeringen livsmedelsstrategins andra åtgärdspaket. Paketet innehåller 13 åtgärder som ska stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen. Det innehåller bland annat satsningar på livsmedelsexport, växtförädling, växtskydd och vattenbruk.

– Livsmedelsstrategin handlar om jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Totalt satsar regeringen en miljard på att öka matproduktionen. Det här andra åtgärdspaketet innehåller 13 åtgärder och på det satsar regeringen drygt 115 miljoner kronor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som under dagen befinner sig på besök i Sävsjö kommun.

Alla satsningar inom det andra åtgärdspaketet syftar till att på olika sätt öka lönsamheten inom den svenska livsmedelsbranschen, i alla led. I paketet finns allt ifrån satsningar på växtskydd, växtförädling och vattenbruk till insatser som syftar till att öka den svenska livsmedelsexporten.

– Det finns ingen enkel lösning eller satsning som gör livsmedelsbranschen mer konkurrenskraftig utan det krävs en lång rad åtgärder där alla delar är viktiga för att stärka konkurrenskraften och öka produktionen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

På exportområdet handlar det om två olika satsningar som syftar till att fler svenska företag ska få tillgång till nya marknader. Det är bland annat 31 miljoner till ett exportprogram som särskilt riktar sig till små och medelstora företag. Det är också en nationell exportsamordnare som ska tillsättas och som ska samordna och stödja relevanta parter i Sverige som företag, regionala aktörer och branschföreträdare.

– Sverige behöver utnyttja den potential som finns i de värden som svenska livsmedel står för, så som låg antibiotikaanvändning, god djurhållning och hållbar produktion. Det är värden som allt mer efterfrågas globalt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook