Minnet av en lyckad parning | Höglandsnytt
Nyheter

Minnet av en lyckad parning


Minnet av en lyckad parning vägleder nattfjäril i livet, visar nu ny forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Det egyptiska bomullsflyet kan livnära sig på ett flertal växtarter, men i varje område finns arter som det klarar sig bättre eller sämre på. Forskare från SLU visar nu att flyna utnyttjar tidigare erfarenheter för att snabbare lokalisera lämpliga växter, men att värdväxtpreferenserna också kan förändras.
Vuxna honor och hannar förvärvar en böjelse för växter de ätit av som larver, men också för växter där de haft ett lyckat kärleksmöte.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har tidigare visat att erfarenheter av den värdväxt som ett egyptiskt bomullsfly har ätit på som larv kan påverka dess växtpreferenser när det är vuxet, och att detta gäller både äggläggande honor och hanar som söker efter en partner. I de flesta fall föredrog det vuxna nattflyet den växt det åt av som larv.

Nu har samma forskargrupp visat att erfarenheter vid parning också har stor betydelse för kommande värdväxtval hos denna nattfjärilsart. Detta är en helt ny upptäckt som inte har visats förut hos växtätande insekter. Fjärilar som fått para sig på en viss värdväxt föredrog denna art framför andra när de vid ett senare tillfälle skulle lägga ägg eller para sig igen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook