MISSTÄNKT LÄKARMISSTAG – HON BLEV FÖRLAMAD | Höglandsnytt
Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

MISSTÄNKT LÄKARMISSTAG – HON BLEV FÖRLAMAD

En patient med infektion i kotkropparna drabbades av förlamning i benen. Trots operation fick patienten en kvarstående förlamning i benen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som vårdades på grund av en infektion i kotkropparna. Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”I ett skede av sjukdomen där objektiva tecken talade för att sjukdomen var väl och tillräckligt behandlad, försämrades patientens tillstånd på ett oväntat sätt som var svårt för ansvariga läkare att uppfatta. Det kan ha lett till att ryggmärgen hann bli påverkad, med förlamning i benen som följd, innan ryggmärgen undersöktes med magnetkamera. Trots att patienten efter magnetkameraundersökning opererades snabbt finns en kvarstående förlamning i benen”, beskriver Axel Ros, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook