Debatt Ekonomi Höglandet Jönköping Jönköpings län

MITT TÅLAMOD ÄR SLUT: SÄLJ SPIRA FÖR EN KRONA!

”Sälj kulturhuset Spira till Frälsningsarmén – byt namn till Smålands Jerusalem”, föreslår debattören Hans Mannefred i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Släng ut månglarna från Spira i Jönköping och sälj huset till Frälsningsarmén för en krona. Spira bedriver en verksamhet, som till stora delar konkurrerar med Stora Hotellet. Det handlar om konferenser och baler med mera. Om detta sägs inte ett ord från vare sig Svenskt Näringsliv eller Företagarna. Och vad gör Region Jönköping? Inte något, tyvärr. Varför är det så här kan man undra?

Jag och många andra medborgare i Jönköpings kommun och i övriga länet tror inte längre på att Spira har någon framtid. Mitt och många andras tålamod är slut. Det känns svårt för mig som var så aktiv i debatten och arbetet för att få tillstånd huset.

På sjukhuset kan man inte få en lättöl, men i regionens hus Spira finns det alkoholmöjligheter, som kan liknas vid en vårflod bestående av: vin och öl och sprit. Vilken paradox att det går till så i ett hus som ägs av regionen och påstår sig stå för alkoholfritt. Varför är det så ? Ska man inte leva som man lär? Tänk om Frälsningsarmén skulle ha den principen för sina lokaler, vilket liv det skulle bli.

Alkohol är en del av kulturen. Kultur handlar om all mänsklig verksamhet. Då uppstår frågan bokförs även alkoholen på Spiras kulturkonto? En välunderättad källa från det inre livet i Spira har nämligen berättat för mig att “vi bokför så mycket som möjligt på kulturkontot, så att inte politikerna ska upptäcka vad vi sysslar med”.

Verkligheten knackar nu på Frälsningsarméns dörr i London. När England lämnar EU så uppstår nya juridiska situationer, som gör att frågan kommer upp att Frälsningsarmén måste se sig om efter en annan plats för sitt högkvarter. Naturligtvis kan Jerusalem vara en sådan plats, som kan bli aktuell.

Nu vill jag komma med förslaget att Frälsningsarmén ska välja att flytta sitt högkvarter till Smålands Jerusalem, mångfaldens stad. Om regionen i detta läge erbjuder huset för en krona, så blir det ett intressant alternativ. Jag har redan fixat en sponsor till kronan. Sonja Fogelberg som växte upp med Frälsningsarmén, har lovat att sponsra med en krona. På det viset kommer huset – om nu regionen är med på noterna – inte kosta Frälsningsarmén en enda krona.

I huset kan även inrymmas den lokala verksamheten, som Frälsningsarmén i Södra Vätterbygden bedriver. I en modern tolkning av begreppet Smålands Jerusalem, så kan hela Södra Vätterbygden räknas in och därför passar det bra även så sett.

Husets namn är givit. “Smålands Jerusalem” som blir mångfaldens hus. Olika verksamheter kan finnas för att Smålands Jerusalem, inte bara i ordet, utan även i praktiken ska leva upp till mångfaldens hus.

Jag har i dagarna i ett medborgarförslag föreslagit kommunen att inrätta ett väckelsemuseum i Jönköpings kommun. Det skulle kunna få plats i huset.

Frälsningsarmén ska naturligtvis ha sina gudstjänster där och annan andlig verksamhet. Ett trygghetsboende för äldre skulle kunna komma till stånd.

Det skulle också kunna finnas sociala lägenheter för den som hjälpen behöver med “Tak över-huvudet”. I Smålands Jerusalem ska ingen behöva vara uteliggare.

Även Frälsningsarméns förskola kan utvecklas och växa, genom att starta en ny verksamhet i lokalerna.

Frälsningsarméns Café Hoppet kan ta över restauranglokalerna, som blir en mötesplats för oss alla – oavsett plånbokens storlek. Där ska naturligtvis den sociala verksamheten bedrivas under rubriken solidaritet i praktiken.

Frälsningsarmén föreslås starta en musik-folkhögskola. Frälsningsarmén har en god tradition när det gäller musik, som kan tas tillvara och utvecklas. Smålands Jerusalem är en musikstad, där inte minst kyrkorna står för en stor del av musiklivet. Studieförbundet Bilda bör också få lokaler i huset för att kunna ha sin rock-verksamhet. Utse den sparkade musikern från Spira som rektor för folkhögskolan.

Detta är bara några idéer. Låt nu min dröm bli verklighet. Låt gärna mitt förslag bli ett böneämne i din kyrka.

Att inte tala om Smålands Jerusalem är att förneka sin egen historia. Nu gäller det att utveckla begreppet Smålands Jerusalem. Detta är ett förslag i ett sådant sammanhang, som ligger i tiden.

Sist men inte minst: kommunfullmäktige i Jönköping skulle kunna förlägga sina sammanträden till det nya huset Smålands Jerusalem – som ligger bredvid Munksjön, som är en del av Guds skapelse.

Hans Mannefred
Folkbildare/fristående samhällsdebattör

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook