Debatt Sävsjö

Moderaterna stödjer oppositionen i affischbråket i Sävsjö


[adrotate banner=”27″]
”Om det nu i elfte timman visar sig att det trots allt finns något/några partier i Sävsjö kommun som vill utnyttja denna möjlighet så kommer Moderaterna självfallet inte att motsätta sig detta”, skriver Mats Hermansson, gruppledare för moderaterna i Sävsjö kommun i ett inlägg i valaffischdebatten.

Redan för några månader sedan så tog Moderaternas representant i kommunstyrelsens utskott, Mats Hermansson, upp frågan om valaffischering i Sävsjö kommun. Svaret var då att det sedan länge finns en överenskommelse/policy mellan de politiska partierna om hur detta ska hanteras och att berörda förvaltningar inom kommunen följer dessa direktiv. I sammanhanget kan nämnas att under en lång rad av valår så har de politiska partierna i Sävsjö kommun inte utnyttjat denna form av marknadsföring, vid exempelvis EU- valet för en månad sedan så fanns det inte några valaffischer uppsatta i kommunen trots att det vid den tiden inte fanns något förbud.

När Moderaternas 1:e vice ordförande anlände till KS-utskottet tisdagen den 24 juni kunde han konstatera att ett nytt anmälningsärende hade lagts till i dagordningen som inte hade varit med i tidigare utskick till ledamöterna: ”Tillstånd och hantering av valaffischer och andra valaktiviteter”. Den muntliga redogörelse som följde, visade att berörda förvaltningar som handlägger dessa ärenden hade fått förfrågningar om tillämpningen av regelverket gällande valaffischering från Moderaterna. Förvaltningarna kunde då konstatera att det inte fanns något beslutat regelverk som visar hur handläggningen ska gå till. Det påtalades också att inget annat parti hade gjort förfrågningar eller sökt tillstånd för att sätta upp några valaffischer inför höstens valrörelse. Man gjorde därför bedömningen, baserat på tidigare års erfarenhet, att det inte fanns något intresse i kommunen för denna valaktivitet.

Moderaterna har i sin planläggning inför valet diskuterat frågan om valaffischering, vi har dock valt att för vår del inte söka något tillstånd för detta, vi har enats om en annan strategi som vi bedömer kommer att ha ett större genomslag.

Om det nu i elfte timman visar sig att det trots allt finns något/några partier i Sävsjö kommun som vill utnyttja denna möjlighet så kommer Moderaterna självfallet inte att motsätta sig detta. Moderaterna i Sävsjö kommun kommer under nästa mandatperiod att ta initiativet till att samtliga partier gemensamt ges möjlighet att arbeta fram en policy som löser dessa frågor.

Mats Hermansson
Gruppledare Moderaterna i Sävsjö kommun

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Detta är ett förbud som kanske låter bra på papret, en i verkligheten är det ett hån mot mindre icke etablerade partier som inte har vare sig personal eller ekonomiska förutsättningar att valarbeta på annat sätt än genom affischering.

    Personligen kommer jag att sätta upp affischer för det parti jag tillhör och passar på att uppmana andra, oavsett partitillhörighet, att göra detsamma då detta i grunden är samhällsupplysning. Samhällsupplysning och kunskapsspridande kan aldrig vara fel eller av ondo.

    Att de etablerade partierna är rädda för att kommuninnevånarna blir upplysta är nu klargjort med all tydlighet. Jag tror att rädslan för förlorade mandat är betydligt större än rädslan för nedskräpning som är ett av skälen som uppgetts för förbudet.

    Mvh. Patrik Lindberg PP

Kommentarer avstängda