Debatt

Moderaternas miljöpolitik i Vetlanda skall fokusera på skolmiljö

Eftersom Vetlandas Moderater med Klas Håkanssons svaga ledarskap i spetsen har beslutat att man inte skall vara aktiv i massmedia i allmänhet och på debattsidor i synnerhet får väljarna ta på sig den uppgiften.

Ronny Gustavsson efterlyser en moderat miljöpolitik i Vetlanda som liknar den moderaterna i Uppvidinge nyligen tagit initiativ till. I Vetlanda kommun behöver vi ingen särskild energigrupp. Vi behöver ingen biogaspump i kommunal regi heller, varken på kort eller lång sikt.Den enda aktiva miljöpolitik som moderaterna i Vetlanda kommun bör satsa på just nu är att åstadkomma en bättre utbildningsmiljö i skolorna så att barnen får en utbildning som är bättre än den är i andra kommuner.Vi har skolbyggnader där underhållet är så bristfälligt att fönster håller på att falla ur samtidigt som kvaliteten på undervisningen resulterar i att Vetlanda hamnar blad de sämsta i klassen då olika kvalitetstudier genomförs på nationell nivå. Förutom en aktiv skolmiljöpolitik bör Moderaterna satsa på att följa sina partivänner i riksdagen och jobba för att åstadkomma en bättre ekonomisk politik som gynnar alla kommuninvånare såväl barnfamiljer som fattigpensionärer och övriga. En sådan ekonomisk politik skall i första han fokusera på att genom konkreta och väl genomarbetade förslag skapa en större effektivitet i de olika kommunala förvaltningarna. Starten bör vara att effektivisera tekniska förvaltningen genom att avveckla delar av genomförandesidan och istället handla sådana tjänster från det privata näringslivet. I en sådan effektivisering ingår också att sälja av en stor del av fordonparken som traktorer och lastbilar.Slutligen Ronny. Om det finns bensinbolag som är beredda att bygga biogaspumpar i Vetlanda får de naturligtvis göra det men då utan att vara skattefinansierade eller finansierade genom korssubvention från elnät- och fjärrvärmenätintäkter.LARS-ANDERS ERIKSSONBoende i Östanskog med hjärta för alla kommuninvånare

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook