Modernisera SJ och Trafikverket! | Höglandsnytt
Debatt

Modernisera SJ och Trafikverket!

Det tågkaos som Sverige upplevt de sista veckorna är oacceptabelt. Nu krävs betydligt mer resurser till underhåll och investeringar men också en ny tågordning där SJ och Trafikverket moderniseras och får tydliga samhällsuppdrag.

Översvämning, åska, signalfel, trasiga kretskort, lokfel, urspårning med mera har lett till försenade och inställda tåg över hela landet men också här i Jönköpings län under sommaren. Vi i Miljöpartiet de gröna vill intensifiera arbetet för att rusta järnvägsnätet så att det klarar det svenska vädret med snö, regn och åska och så att de så kallade ”signalfelen” minimeras. Hela tågsystem ska inte kunna slås ut på grund av ett översvämmat signalskåp. Det behövs minst tre miljarder extra årligen till underhåll av järnvägarna enligt Trafikverket. Dessutom nya banor för att både mer gods och passagerare skall komma fram.

Kaoset belyser också att det finns ett systemfel i tågtrafiken, som har splittrats upp på allt fler aktörer utan ett samlat och långsiktigt ansvar. Ett aktuellt exempel är krisen för Öresundstågen i juni, där danska statligt ägda DSB genom sitt dotterbolag DSB First lagt ett så lågt bud på trafiken så att bolaget var nära en konkurs. Politikerna fick rycka in med pengar och en tillfällig lösning med franska Veolia. Ett annat exempel är att mer än 130 tåg har ställts i under juli av DSB Uppland och DSB First Väst i samband med byte av operatör och då man i sin planering missat att anställa semestervikarier.

Avregleringen har också påverkat underhållet negativt. Trafikverkets (tidigare Banverket) underhåll är numera konkurrensutsatt. Resultatet har blivit att allt fler arbetar bakom skrivborden med upphandlingar medan antalet personer som jobbar ute i verksamheten har minskat kraftigt. Många upplever det som krångligt att boka tågbiljetter när olika bolag har egna tidtabeller, rabattkort och säljställen för samma sträcka. I Östergötland har folk nekats att åka med ersättningsbussar från konkurrerande operatörer under den senaste veckan. Situationen kan förvärras ytterligare med ännu fler operatörer som regeringen vill släppa in från årsskiftet. Miljöpartiet vill – liksom tidigare moderatledaren Ulf Adelsohn ha en timeout för avregleringarna. Här är våra förslag för en ny tågordning i Sverige:

 Ersätt SJ:s krav på vinstutdelning till staten med ett samhällsuppdrag – att verka för ett ökat tågresande med hög punktlighet och kvalitet för resor mellan alla delar av Sverige och till huvudorterna i våra grannländer. SJ ska kunna ta över om en annan tågoperatör tvingas lämna trafiken.

 Låt Trafikverket utföra underhåll i egen regi. Det ger mer personal på spåren och mer nytta för pengarna. Trafikverket skall ha beredskap för hårda vintrar. Samtliga operatörer skall erbjudas moderna verkstäder och terminaler i alla delar av Sverige.

 Ge Trafikverket ansvar för att alla stationer med dagliga persontåg skall ha öppna väntsalar med stationsvärdar och med extra information vid förseningar. Samordna biljettbokning och tidtabeller för att göra det så enkelt som möjligt att ta tåget.

 Upphandlingen av operatörer som ska köra lokal och regional trafik måste utvärderas så att vinterns och sommarens problem med inställda tåg inte upprepas.

Detta är steg på vägen till ett bekvämt och tryggt järnvägssystem som kan ta emot fler passagerare och underlätta klimatomställningen.

STINA BERGSTRÖMledamot i riksdagens trafikutskott

ETELKA HUBERvice ordf. Miljöpartiet de Gröna Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook