Debatt

Moms på ideella föreningar klåfingrighet från EU med Sveriges goda minne

Jag tycker att kampen mot föreningsmomsen skall föras på alla plan. Det var därför jag gick ut i frågan redan 12 juli 2009. Då kunde man stoppat frågan i dess linda.

Frågan godkändes i den svenska EU-nämnden utan reservationer. Inga avvikande uppfattningar har anmälts i Rådet i Bryssel från svensk sida.

 Med vilken trovärdighet kan vi agera nu? Böter kan  vi inte dra på oss genom att obsturera mot lagen. Ev böter regleras mot bidrag och medlemsavgifter. Det är samhällsekonomiskt oansvarigt att göra så. Vi sitter med skägget i brevlådan.

 Alla som redovisar moms vet att det är inte helt enkelt. Med momsblanketten följer även redovisning av sociala avgifter som kommer att stärkas upp. Tänk så många straffavgifter och generella uppräkningar som kommer ske i små föreningar, där kassören sliter sitt hår. Dyr juridisk hjälp för att reda ut det hela. Troligen måste föreningskassan överlämnas till en redovisningsbyrå.

 Svarta pengar och kontanter utan kvitto blir ledstjärnan. Dumt, man tror det inte är sant. Det beror i stort på att Sverige inte såg upp när frågan bereddes i kommissionen. Vi var underdåniga ,skulle vara bäst i EU-klassen. Sådant straffar sig i längden.

 Moms på ideella föreningar kommer föda ett EU-motstånd och förakt som skadar grundtanken med EU tanke om fri handel mellan stater  som innebär stabilitet och fred. Det är detta som är fara. Vart går tex Mrankrike om Marie le Pen blir president???

Det som återstår är att driva opinion och ge vår mening tillkänna. Frågan kan åter väckas vid justeringar eller omförhandlingar av fördragen. Vi måste dra lärdom av misstaget och agera när frågan lyfts i kommissionen. 

 Den har dessutom varit på remiss hos viktiga organisationer som kommissionen lyssnar på. Jag tror även svenska bonderörelsen i Bryssel yttrat sig. (Där kan jag ha fel) Man kan tycka att lobbyorganisationer, sedan må det vara arbetarrörelsen, bonderörelsen eller näringslivet, har fel men ofta är de skickligare än enskilda stater att hantera och slutföra viktiga frågor.

 Sedan tycker jag faktiskt att de politiker som i juli 2009 gav blanka ”faen” i vad jag skrev skall ställas vid skampålen. För den gången var det fel person som väckte rätt fråga. Om inte frågan lyfts av rätt person i vårt land då är det en icke-fråga även om folket råkar illa ut som nu med momsen.

Vi måste dra slutsatser av detta. Sverige skall vara skeptiskt i alla frågor som inte berör mellanstatligt samarbete och frihandel. Frågor där EU-lagstiftningen tar över vårt lands lagstiftning skall vi ställa oss mycket frågande till även då frågorna sammanfaller med gällande lag och praxis i Sverige.

Du som läsare skall komma ihåg att EU-lag och lag som utgår från fördragen har en starkare juridisk ställning än Sveriges grundlag. Om du tycker det är rimligt, ja, då har du insett att Sverige åter blir en arktisk provins som finns No Where, styrd från Bryssel.

LARS-HÅKAN HALLDINOberoende centerpartist Eksjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook