Nyheter

Mördarsadist begär tidsbestämt straff

För snart 12 år sedan mördades en ung kvinna i sin lägenhet i det lilla hyreshuset vid Vasagatan i Vetlanda. Inledningsvis hade polisen svårt att få grepp om fallet, men när man började närma sig lösningen gick mördaren själv till polisen.

Mannen, i dag 48 år, dömdes då till livstids fängelse för ett mord som bedömdes som lustbetonat med sadistiska inslag.

Nu begär mannen att domen ska ändras till ett tidsbestämt straff.

Alla tidigare försök från mannens sida att få straffet tidsbestämt har tillbakavisats av kriminalvården. Man har bedömt att risken för återfall varit alltför stor. Ett av skälen till att man intagit den hållningen är att mannen, när mordet begicks, ingalunda handlade i affekt ut var fullt medveten om vad hans handlingar skulle leda till.

Mannen har bedömts ha en personlighetsstörning men ingen allvarlig psykiatrisk sjukdom.

Mannen finns i dag på Skänningeanstalten, där han begärt att få flytta till klosteravdelningen, sedan han deltagit i olika program och retreater. Han har också deltagit i program för att komma bort från sitt missbruk.

Missbruket har varit en stor del av hans liv – han började sniffa thinner som sjuåring. Droger har sedan följt honom genom livet, också under f’ängelseåren, då han dels ertappats med att smuggla in narkotika, dels också dömts för narkotikabrott.

Han har flyttats omkring flera gånger under de 12 fängelseåren, bland annat efter hot från sina medfångar. Han har själv också agerat våldsamt och utsatt personal för hot.

Listan på brott han dömts för är lång redan före mordet på denhj unga kvinnan i Vetlanda. De domarna har avsett rån, våld och hot mot tjänsteman, grov stöld, narkotikabrott, våldsamt motstånd, rattonykterhet och häleri.

Kiminalvården har bedömt att det inte är lämpligt att tidsbestämma hans straff. Han har under de 12 åren bakom galler haft ett tiotal permissioner, bl a för att besöka en dotter och barnbarn.

Alla permissioner har ägt rum under bevakning.

Mannen dömdes 1999 av Eksjö tingsrätt. Nu blir det tingsrätten i Örebro, som vfår handlägga detta ärende liksom andra som avser reduceringar av strafftid.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook