Debatt

Mp lovar kämpa mot gruvan i Gränna


[adrotate banner=”28″]
”Vi vill markera att gruvprojektet i Norra Kärr kan vara ett allt för stort risktagande. Vi vet att andra dagbrott och gruvor läcker, för djur och natur, giftiga substanser. Här riskerar vi dessutom en mycket viktig vattentäkt för hundratusentals människor”, anser företrädare för miljöpartiet lokalt i Gränna och Jönköpings kommun.
[adrotate banner=”27″]
Miljöpartiet de Gröna i Jönköping har vid medlemsmöte måndagen den 16 december tagit beslut att, med de kunskaper vi har idag, arbeta aktivt mot gruvetablering i Norra Kärr utanför Gränna. Med hänsyn till de ramar naturen sätter och den risk det innebär för vår regions största naturresurs, Vättern, är det rimliga ställningstagandet att tillämpa försiktighetsprincipen.

Vi vill markera att gruvprojektet i Norra Kärr kan vara ett allt för stort risktagande.

Vi vet att andra dagbrott och gruvor läcker, för djur och natur, giftiga substanser. Här riskerar vi dessutom en mycket viktig vattentäckt för hundratusentals människor.

Naturens ramar
Miljöpartiet de gröna är en del av global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Vår politik innebär solidaritet med naturen, kommande generationer och världens alla människor.

Vårt mål är ett samhälle där hushållningen med resurser är så effektiv och rättvist fördelade att grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses överallt. För att klara detta måste vi minska användningen av ändliga resurser, sluta förbruka, förorena och försämra möjligheterna till ett hälsosamt liv för kommande genrationer. Vi ifrågasätter det kloka i att utvinna naturresurser för att konsumera i en allt snabbare takt. Vi är för en försiktig användning av ändliga naturtillgångar och en effektivare återanvändning av redan utvunna mineraler.

Miljöhänsyn väga tyngre
Gruvnäringen i Sverige ska bygga på långsiktig hushållning med mineraltillgångar. Miljöhänsyn ska väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen.

För att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt det är möjligt. Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av fullständig vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp åtgärder för att förhindra miljöförstöring.

Mats Weidman (mp), Gränna
Margareta Sylvan (mp), Jönköping

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Vilket bra beslut, jag håller fullständigt med. Vättern är en alldeles för viktig resurs för att man ska spela rysk roulette med den som insats. Kämpa på för att inte utsätta människor, djur och miljö för onödiga risktaganden.

  2. Mycket klokt beslut av medlemmarna. Jag tycker det är självklart att miljöhänsyn prioriteras och att försiktighetsprincipen gäller. Vättern är en oerhörd viktig resurs, som drygt 300 000 personer är beroende av.

  3. Menar MP att en gruva för sällsynta jordartsmetaller, kan vara en stor miljörisk och en fara för människor? Då ett antal jordartsmetaller är nödvändiga för moderna vindkraftverk, så innebär det att vindkraftverk är en direkt miljörisk och långsiktig fara för människor. Detta är en nyhet att komma från miljöpartiet. Kanske dags för en motion från miljöpartiet att stoppa utbyggnaden av vindkraft, för miljöns skull.

Kommentarer avstängda