Höglandet

MSB KRÄVER: Förbjud all grillning

Med anledning av den extrema brandrisk som råder i stora delar av landet uppmanar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nu kommuner och länsstyrelser att skärpa redan gällande eldningsförbud till att inkludera alla platser, inklusive egen tomt.

Det är länsstyrelser och kommuner som har ansvar att informera om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Lokala förhållanden kan motivera variationer av eldningsförbudet, men MSB rekommenderar att eldningsförbuden hålls så skarpa som möjligt tills läget förändras.

Förbudet bör inkludera alla typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus.

– Brandrisken i Sverige kommer i slutet av veckan att nå extrema nivåer, eldningsförbuden behöver skärpas för att undvika att nya bränder uppstår, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning, i ett uttalande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook