Ekonomi Vetlanda

Myresjöhus fälls i Högsta domstolen


Det blev fällande dom i Högsta domstolen för Myresjöhus i tvisten mot det 60-tal bostadsägare om de s k enstegstätade fasaderna. Domen kom idag tisdag morgon.

Högsta domstolen har i en tidigare dom slagit fast att enstegstätade fasader har sådana brister att det utgör fel i entreprenaden. Dagens dom innebär att avtalsvillkoren rörande husen i Svedala, som målet gäller, inte begränsar entreprenörens ansvar.

Ett antal fastighetsägare, totalt 62 klagande i målet, har stämt entreprenören med krav på ersättning för byte av ytterväggar med enstegstätade fasader i småhus som byggdes 1999–2003 i Erlandsdal i Svedala kommun. Till skillnad från tvåstegstätade innebär enstegstätade fasader att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten. Konstruktionen, som kan medföra omfattande skador, var mycket vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet och fram till år 2007. Högsta domstolen har i en tidigare dom slagit fast att användandet av konstruktionen utgör ett fel i entreprenaden.

I avtalsvillkoren för entreprenaderna finns det bestämmelser om dels förbud för husköparen att överlåta sina rättigheter enligt entreprenadavtalet, dels att entreprenören efter utgång av garantitiden, som är två år, svarar endast för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

Högsta domstolens har idag tisdag fastställt att överlåtelseförbudet inte hindrar att entreprenören ansvarar mot de nya fastighetsägare som har tagit över den ursprunglige fastighetsägarens rätt mot entreprenören. Domstolen har också funnit att entreprenören – trots att metoden med enstegstätade fasader i och för sig inte avvek från branschpraxis – ska anses ha handlat vårdslöst genom att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook