Ledare Nyheter Opinion

Myten om den gröna elen

Våra lokala el-bolag försöker sälja grön el till sina kunder. Men i vilken utsträckning är detta falsk marknadsföring?

För det första ska vi ha klart för oss att nästan all konventionell energi- och råvaruutvinning idag innebär ingrepp i miljön.
Att elen kommer från vattenkraft i Emån eller Svartåns vattensystem betyder att elen visserligen produceras på nära håll men särskilt grön är den inte.
När vatten däms upp förstörs biotoper och arter försvinner, fisk hindras att vandra och musslor utrotas.
För att inte tala om de gigantiska dammarna i Norrlandsälvarna – groteska ingrepp i naturen. I 100-tals år har vi behandlat våra vattendrag mycket illa, också lokalt på Höglandet, med utdikningar, sjösänkningar och dammar.

Den lokala vindkraften är visserligen subventionerad med skattepengar men det betyder inte att den är grön. För många är vindkraften istället ett gissel som förstör en annars vacker landskapsbild och så väsnas de. Protesterna är många, inte minst på Höglandet.
Tillverkningen av de otympliga vindkraftverken kräver energi och för att sätta upp ett vindkraftverks krävs ofta att nya vägar bryts och ett ingrepp i marken för fundament. Fåglar och fladdermöss riskerar livet kring vindkraftverken.

Den lokala småländska kärnkraften är naturligtvis långt från grön.
Utvinningen av uran är smutsig och följderna av en härdsmälta i Oskarshamn ska vi inte nämna.
Den som eldar med ved gör heller inte någon insats för miljön. Skog huggs ner och röken från vedeldning är inte hälsosam. Doften av träkol på vintrarna på många Höglandsorter minner om helt andra platser.

Hur just den ”gröna elen” hamnar i ditt strömuttag efter att ha delat kraftledning med ”smuts-el” är också ett under i sig. Men i marknadsföringen är det mesta möjligt.
Kanske lösningen finns i vågkraft, effektivare solceller och småskaliga vindkraftverk. Men fram till dess är utgångspunkten att det inte finns någon grön el att köpa. Hur mycket elbolagen, inklusive våra lokala, än marknadsför det.

Höglandsnytt 12e maj

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]
[adrotate banner=”34″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

2 Comments

  1. väl tänkt och skrivet, ja ! den grönaste elen är den som inte förbrukas, där naturvärden bevaras …

Kommentarer avstängda