Nässjö

Nära döden i Nässjö – två nya rum


Tjänstemän på Nässjö kommun har nyligen redovisat en utredning om vård av döende människor. Vården ska nu utvecklas, har politikerna beslutat.

Politikerna i socialnämnden har beslutat att utveckla vården av döende.

Som en följd av utredningen har chefer inom socialförvaltningen fattat beslut om att så snabbt som möjligt inreda två rum på Norråsagårdens korttidsenhet.
Rummen ska vara anpassade för vård av döende Nässjöbor.

– Uppföljning av vårdens kvalitet sker kontinuerligt, med stöd av nationella kvalitetsregister tex palliativregistret, aktuella avvikelser, följsamhet till rutiner med mera. Det är oerhört angeläget att ge en god vård och omsorg till dessa patienter och vi engagerar oss mycket i den fortsatta utvecklingen, säger Mats Petersson, Nässjö kommuns socialchef, på ett nästan ogenomträngligt byråkratspråk i ett nyhetsmeddelande

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook