Ekonomi Nässjö Nyheter

Nässjö kommun redovisade bort 20 miljoner i skuld

Nässjö kommun för kritik för att i sin årsredovisning inte följt så kallad god redovisningssed. Följden, enligt revisorerna, är att Nässjö kommun ser ut att ha nästan 20 miljoner kronor mer i kassan än vad som i verkligheten är fallet.

Revisionen har lämnat in i sin rapport över granskningen av Nässjö kommuns årsredovisning. I den finns kritik mot att kommunen inte följt de gängse redovisningsreglerna när det gäller periodisering av löneskulder (särskilt ferielöneskulder för lärare). Det är inte första gången detta händer, anmärker revisorerna. Det har också hänt i flera tidigare bokslut.
”Om justering hade gjorts i årets bokslut hade kommunens egna kapital påverkats negativt med cirka 19,5 miljoner kronor”, skriver revisorerna i sin rapport.

Revisionen anmärker också på att individ- och familjeomsorgsnämnden återigen har en negativ budgetavvikelse. Samma anmärkning gjordes också ifjol.
”Åtgärder har vidtagits under 2011 och vi följer resultatet av åtgärderna”, skriver revisorerna.

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook