Nässjö planerar för ny simhall – konsulter anlitade | Höglandsnytt
Nässjö

Nässjö planerar för ny simhall – konsulter anlitade


Nässjö kommun har anlitat ett externt konsultföretag för att göra en förstudie om framtida om- eller nybyggnation av Nässjö simhall.

Syftet med förstudien är att få ett underlag till ett möjligt beslut om en om- eller nybyggnation av simhall. I förstudien ska ingå förslag på placering, typ av anläggning, typ av driftsform, byggteknisk lösning, innehåll i anläggningen och hur simhallen ska betalas.

I augusti hoppas kommunledningen att förstudien är klar.
[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook