Nässjöföretag i ny skandal på Höglandet | Höglandsnytt
Ekonomi Höglandet Nyheter Toppnyheter Ydre

Nässjöföretag i ny skandal på Höglandet


Ydre kommun har hävt entreprenadkontrakt för bygge av skola. Återigen är ett företag från Nässjö inblandat.

Kommunen hävde i fredags entreprenadkontraktet vad avser byggnationen av Hestraskolan och Ydreskolan. Förhandlingar med ny byggnadsentreprenör pågår och ett tecknat avtal med ny byggnadsentreprenör förväntas vara färdigt den här veckan.

Hävningen av kontraktet beror på att kommunen har bedömt att den antagna byggentreprenören, ett Nässjöföretag, inte har möjlighet att avsluta arbetet inom rimlig tid. Det kontrakt som nu hävs har kommit till enligt lagen om offentlig upphandling.

”Kommunens ambition har under hela tiden varit att följa planeringen så långt som möjligt utan att tulla på kvaliteten. Naturligtvis är situationen besvärlig för både elever, lärare och personal som arbetar med projektet. Det är tråkigt att något så positivt som att vi ska få en ny skola kommer i skymundan på grund av förseningar och det merarbete som det drar med sig”, säger Charlotta Gremar Engdahl, skolchef Ydre Kommun, i ett pressmeddelande.

När en ny entreprenör är klar kommer en ny tidsplan att upprättas för att färdigställa skolan och att kvaliteten av byggnationen bibehålls. Kommunen bedömer att åtgärden inte medför någon extra betydande kostnad för projekten.

”Vi förväntar oss få kritik för att hävningen inte har kommit tidigare men vi måste följa de lagar och regler som offentlig upphandling kräver, och hävningen har tillkommit enligt de regler som gäller enligt kontraktet”, säger Urban Tordsson, Teknisk chef Ydre kommun.

Drabbad personal på skolorna informerades under tisdagen. Föräldrarna får ett brev hem via eleverna. Alla sidoentreprenörer är informerade.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook