Nässjö Toppnyheter

Nästan alla säger samma sak: vi har det bra i Nässjö

Majoriteten av de äldre invånarna i Nässjö kommun anser sig ha ett bra liv, enligt en undersökning genomförd av socialförvaltningen i Nässjö kommun.

Undersökningen har genomförts genom s k uppsökande verksamheten. Undersökningen omfattar 579 personer födda i huvudsak mellan 1931-1935 och som inte har några insatser från socialtjänsten (ca 75 procent av personerna i åldersgruppen).

87 procent av alla personer som fyllt 80 år i kommunen anser att de mår bra. Undersökningen visar också att 95 procent av de tillfrågade anser att deras livskvalitet sammantaget är mycket eller ganska bra.

De flesta uppger i undersökningen att livskvaliteten handlar om att kunna komma ut och utöva sina intressen samt goda relationer till familj och vänner. Så gott som alla personer i undersökningen anser att de kan ta sig fram i trappor och gå ut på promenad i alla väder. 20 procent gör det med hjälpmedel.

55 procent uppger att de deltar i olika pensionärsföreningars aktiviteter och 45 procent anger att de deltar i andra föreningsaktiviteter. Över 97 procent av deltagarna anser att de har tillräcklig kontakt med andra människor.

En annan undersökning med personer i samma åldersgrupp som har insatser från socialtjänsten visar däremot att bara 50 procent av de boende på ett äldreboende och 52 procent med hemtjänst bedömer sitt hälsotillstånd som bra.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook