Nyheter

NAZISTFLAGGA mitt på torget

Ett tryckfrihetsåtal avvisas nu p g a preskription.

En 23-årig man åtalades för att ha hissat en naziflagga på Fristadstorget i Eskilstuna. Eftersom flaggan var framställd i tryckpress gäller tryckfrihetsförordningens särskilda regler för rättegången. Eskilstuna tingsrätt anser att det inte är klarlagt att åtalet har väckts inom den tid som tryckfrihetförordningen kräver. Åtalet har därför avvisats.

I tryckfrihetsmål gäller särskilda bestämmelser om bl.a. inom vilken tid som åtal ska väckas (preskription). Preskriptionstiderna är kortare och annorlunda beräknade än i vanliga brottmål. Det är åklagaren, i det här fallet Justitiekanslern, som har bevisbördan för att åtalet väckts i rätt tid.

Tingsrätten har vid en inledande prövning av målet funnit att JK inte har klarlagt att åtalet är väckt i rätt tid. Åtalet har därför avvisats. Tingsrätten har inte tagit ställning till om den åtalade mannen kan hållas ansvarig för flagghissningen eller om flaggan utgjorde ett straffbart yttrande.

Rättens ordförande, lagmannen Per Lennerbrant, säger i en kommentar till avgörandet att tryckfrihetsförordningens bestämmelser framför allt är tänkta för böcker och tidningar. Svårigheter kring preskriptionsfrågan har uppmärksammats av lagstiftaren men har inte lett till någon lagändring

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook