Debatt Nyheter Opinion Vetlanda

”Nedläggningshysterin blomstrar”

” Utredningen kring dessa skolor är att betrakta som ett bristfälligt hastverk”,  skriver Patrik Karlsson (vf) på Höglandsnytt Debatt på tal om senaste nedläggningsbeslut för Skede skola samtidight som nedläggning av Björkö skola planeras.

Så har då återigen frågan om de minde skolornas existens debatterats i barn och utbildningsnämnden, detta efter att en övergripande utredning kring skolorganisationen efterfrågats. Denna efterfrågan sågs av somliga genast som en möjlighet att föreslå nedläggningar av Skede och Björköby skolor. Som motiv anges den svåra sociala situation eleverna på dessa skolor befinner sig i samt den nya skollagen och behörighetskraven i den. Att den nya skollagen ställer ökade krav är sant och kan ses som ett problem men det är ett problem som gäller hela organisationen och löses inte med nedläggningar. Förändringen av skollagen tas genast som ursäkt att så snabbt som möjligt föreslå nedläggningar.

Möjligen skulle man kunna se det som ett ekonomiskt problem, ett problem man dock inte gör en ansats att hitta någon lösning på och vilket Vetlanda kommun en gång kompenserats för på grund av sin geografiska karaktär.

Att negativa sociala konsekvenser kan uppstå på de mindre skolorna är även det sant men lika ofta kan positiva konsekvenser konstateras varför inte heller detta bör leda till nedläggningar.

Att utredningen kring dessa skolor är att betrakta som ett bristfälligt hastverk framgår med stor tydlighet av det faktum att inte ett försök gjorts att hitta lösningar och möjligheter att behålla dessa små skolor, lösningar som förmodligen redan finns hos de kommuner som tvärt om mot Vetlanda beslutat att de mindre skolorna är värda att bevara. Att man helt plötsligt överraskas av att Björköbybarnen inte kan inrymmas i Ekenäs skola talar även det sitt tydliga språk gällande kvaliteten på utredningen. Att då föreslå vidare utredning med nedläggning av Björköby skola som mål tidigast 2013 ser jag som ett märkligt agerande. Att från politikers sida tala om målsättning att kunna lägga ner en kommunal serviceinrättning ser jag som ytterligt skrämmande när målsättningen givetvis måste vara att så långt möjligt är bibehålla och utveckla dessa och dess möjligheter att fortleva.

Jag konstaterar återigen att det är beklämmande att bevittna när en centerpartist går i bräschen för landsbygdsavvecklingen,  moderater bryter vallöften avgivna dagar före valet och en socialdemokrat visar sin rätta nedläggningsiver, något som inte framstod i så tydlig dager förra gången det begav sig men då var man visserligen i opposition.

Vi får nu se fram mot ett annorlunda och mera välunderbyggt beslut av kommunfullmäktige.

Patrik Karlsson
Vetlanda frammåtanda
2:e vice ordf. barn- och utbildningsnämnden

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

 1. STARTA FRISKOLOR
  Vill Vetlanda Framåtanda visa framfötterna gå ut i bygderna hjälp dem starta friskolor. Ni har kunnandet för det i era led.Det brukar bli annat ljud i den kommunala skällan när det dyker upp friskolor. Då få när centraliseringsprojekten blir konkurrensutsatta och babelstornplanerna faller som korthus.

  Tyvärr behövs det organisatoriskt och ekonomiskt kunniga eldsjälar för att klara det.

  Sådant kallas praktisk politik eller civil olydnad på hög nivå. bac to basic är ledparollen.

 2. Jag håller fullkomligt med dina åsikter Patrik!
  En annan sak jag har reagerat på i samband med de nedläggningshotade skolorna är att hur kommer det sig att bara de elever o föräldrar som går i skolan/har sina barn i skolan idag har blivit tillfrågade om de vill ha kvar skolan (i vårt fall Skede skola)? Vi som har små barn just nu och som hade hoppats kunna ha våra barn i Skede skola så småningom…ingen har frågat om hur vi tycker i ärendet!

  Så en sak till……nog sjutton tror jag att det är svårt att få lärare till nedläggningshotade skolor (som det skrivits om i tidningar) – lärare vill givetvis som alla andra säkra sin jobbsituation, jag tror nog att det kan hittas kvalificerade lärare till skolorna om bara man kan lita på att skolan kommer att vara kvar! Det mesta går att lösa om viljan finns. Låt oss ha en levande landsbygd!!!!

 3. Patrik Karlssons påstående om att moderater bryter vallöften är en sanning med modifikation. Moderaterna har inte avgett några vallöften överhuvudtaget, de för ingen egen politik och därför kan de heller inte avge några vallöften.

  Hur som helst, nedläggningen av Skede skola kommer inte som någon överraskning. Det är Socialdemokraterna med Tommy Bohman i spetsen som håller på att samla pengar till kulturhuset de vill bygga. Dessutom behöver Bohman finna medel till den årliga hyran på 6,8 miljoner som kommunen betalar för arenabygget vid Tjustkulle. Det blir därför inga pengar över till Skede skola och därmed måste man lägga ned skolan.

Kommentarer avstängda