"Nedragningar i vård och omsorgen i Vetlanda kommer att märkas" | Höglandsnytt
Debatt Opinion

”Nedragningar i vård och omsorgen i Vetlanda kommer att märkas”

”Vård- och omsorgsnämnden fick 5 miljoner mindre än föregående år. Kommer troligtvis inte klara ramen för 2012. Som det ser ut i prognos kan det bli 2-3 miljoner minus”, skriver Vetlandapolitikern Carina Strömbäck (v) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

[adrotate banner=”6″]

Det är politikerna som har det yttersta ansvaret för hur mycket resurser som fördelas till de olika verksamheterna. Man gjorde i majoriteten neddragningar 2013 inom skola, vård o omsorg som kommer att märkas tydligt allteftersom. Skattehöjning för att säkra kärnverksamheterna ville man inte höra talas om. Inte heller oppositionens förslag om omfördelning av de medel vi trots allt har till att gå dit de bäst behövs.

Inom skolan känner man sig sviken och har med all rätt protesterat mot neddragningarna.

Problemen med missbruk ökar markant och det räcker inte alltid med vård på hemmaplan. Kommer socialförvaltningen att kunna möta de behov som finns inom sin budgetram?

Vård- och omsorgsnämnden fick 5 miljoner mindre i budget än föregående år. Kommer troligtvis inte att klara ramen för 2012 när bokslutet blir klart. Som det ser ut i prognos kan det bli minst 2-3 miljoner minus. Man kan ana att neddragningarna kan göra att överklagandena blir fler när man inte tycker sig få sina behov tillgodosedda. Det såg man exempel på i Vetlandaposten 31/1 där en 90 årig kvinna inte fick plats på korttidsboende under tiden bostadsanpassning skulle göras.

Inför budget 2014 finns för äldrevården ytterligare en utmaning att möta. Den nya Demenslagen kommer att kräva att vård o omsorg får en helt annan budgetram för att kunna tillgodose behoven. Något för budgetberedningen att noga beakta inför kommande år.

Carina Strömbäck (v)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

4 Comments

  1. Går det att dra ner mer? Anställda inom vården i kommunen går på sina bara knän och naturligtvis får de av sina chefer höra att de inte får berätta hur pressade de är för sina brukare. Utan man måste vara trevlig, ta sig tid och jobba över är inte ovanligt alls. Vilka verksamheter är det som får mest pengar egentligen?

  2. Ställ dom ansvariga politikerna mot bäggen och kräv besked på vart pengarna som vård, omsorg och skolor rättfärdigt skulle få! Jag har mina aningar, men det får kan inte skriva om man inte vill bli stämplad av vänsteranhängare.

  3. Jaha är det någon som är förvånad. Det är väl självklart att nedragningarna kommer att märkas. De märks redan. Det finns gamla och sjuka som inte kan få korttidsplats eller tvingas vänta upp till 3 månader på en sådan. Vad vill de som styr att de som behöver korttidsplats eller särskilt boendeplats ska göra under tiden de tvingas vänta. Är det verkligen meningen att anhöriga ska behöva ta allt ansvar. Ofta är den som står dem närmast, make eller maka i samma ålder som den som söker plats. Tycker vi verkligen att en som är i 80-årsåldern ska behöva ta ansvar både för sig själv och för sin anhörig. Det är oftast när det absolut inte funkar hemma längre som man ansöker om plats. Jag har aldrig hört talas om någon som söker plats bara för att det verkar bekvämt med dygnet runt service eller har annan liknande anledning. Det brukar ha gått långt innan någon plats söks.

    Det prata mycket om vad ”tomma platser” kostar men vad kostar inte den hemtjänst som måste till om man ska vårdas hemma. Var är empatin och var finns det sunda förnuftet när en 90-årig kvinna inte kan få korttidsplats när hon behöver. Jag är helt övertygad om att vi som bor i Vetlanda vill ha en generös och bra äldreomsorg, en bra och trygg skola och politiker som tar sitt ansvar och möjliggör detta.

  4. När jag skriver om äldre så menar jag naturligtvis alla äldre även de som inte är födda i Sverige, jag gör ingen skillnad på folk utifrån var de är födda för det är enligt mig ett lotteri där vi som är födda i Sverige dragit högvinsten. Däremot är det åsikter och beteende som skiljer olika människor åt i mina ögon. De som tror att bara för att man är född i ett land som Sverige så är man automatiskt bättre och har rätt åsikter är enligt mitt sätt att se det de som är det verkliga problemet inte vart man är född eller varifrån man kommer.

Kommentarer avstängda