Nej men kanske till stöd för drogfrihet | Höglandsnytt
Nyheter

Nej men kanske till stöd för drogfrihet

I somras lämnade kristdemokraten Ingemar Sturesson in en motion, där hn öreslog att föreningar som antog en policy mot droger skulle få ett extra bidrag. Ärendet ehandlades vid onsdagens fullmäktigesammanträde. Svaret blev nej.

Motionen hade varit på remiss till kultur- och fritidsnämnden som såg problem i uppföljningen av en sådan förbindelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott gick på samma linje liksom också kommunstyrelsen.Avslagsyrkandet fick naturligtvis mothugg från motionären, som anförde en rad exempel på hur drogfriheten kan belönas i andra kommuner.

Börje Wilsborn (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, stödde tanken men inte genomförandet men ville gärna se att nämnden fick ett carte blanche att sköta frågan.

Margonia Påhlsson (VF) yrkade avslag på grund av uppföljn ingssvårigheterna.

Tommy Bohman (S), kommunalråd,, konstaterade att det inte v ar en policy man ville han utan en ren verklighet. Han ville ha ett förslag från nämnden hur man kunde tänka sig en lösning.

Nisse Norén (S) betonade vikten av att möjligheten att få drogfrihetsbidrag (när man kommer dithän) verkligen marknadsförs ut mot föreningarna.

Det blev alltså ett nej till motionen efter votering men kanske ändå ett steg mot stöd till drogfria föreningar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook