Sävsjö Toppnyheter

NEJ! Våldsman i Sävsjö blir inte frikänd för våldsbrotten mot sin familj


Sävsjömannen dömdes för misshandel av Eksjö tingsrätt och frikändes delvis av Göta hovrätt men Högsta domstolen säger nej till att ta fallet vidare.

Sävsjömannen som är i 35-årsåldern dömdes av Eksjö tingsrätt för fem fall av misshandel och ett fall av olaga hot mot minst tre anhöriga. Brotten begicks under 2015 och 2016.

Göta hovrätt i Jönköping frikände mannen från tre av misshandelsfallen efter att han överklagat domen. Sävsjömannen var dock inte nöjd utan överklagade vidare till Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast.
Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd, lyder beslutet från HD.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook